Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Levene äng

Highland cattle, ungdjur.

Du går på historisk mark. Levene äng är både ett järnåldersgravfält och en gammal by. När byn övergavs blev det området en slåtteräng, som än idag sköts genom slåtter och betning.

Levene äng är den enda större bevarade slåtterängen i södra Skaraborg. Området är 16 ha stort, varav hälften sköts med slåtter och övriga delen är betesmark. Du kan fortfarande skönja små rester i landskapet. Gårdarnas långa, smala tegar var åtskilda genom stensträngar. Från byn ledde fägator bort till utmarkerna.

Under medeltiden lades området under kungsgården i Levene. Kungen tog över, alltså. Byn övergavs och marken blev slåtteräng. Slåtterängen sköts i dag genom slåtter i slutet av juli – augusti. Därefter släpps djuren på för efterbete. Du kan med ord möta tamboskap i området.

Tack vare detta brukningssätt har kulturlandskapet kring den gamla byn bevarats. På ängen växer grova ekar, björk och hassel. På de magra markerna växer exempelvis vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe.

Naturreservatet står också värd för ett gravfält från järnåldern. Fältet rymmer ungefär 105 gravar. Det rör sig om både högar och stensättningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Levene äng men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t ex genom blomplockning
 • gräva upp växter
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till anvisad parkeringsplats,
  parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Vara

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Levene slåtteräng ligger nordväst om Vara, vid Stora Levene.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss