Levene äng

Highland cattle, ungdjur.

Du går på historisk mark. Levene äng är både ett järnåldersgravfält och en gammal by. När byn övergavs blev det området en slåtteräng, som än idag sköts genom slåtter och betning.

Levene slåtteräng är den enda större bevarade slåtterängen i södra Skaraborg. Ängen är 16 hektar stor. Här låg förr en by. Du kan fortfarande skönja små rester i landskapet. Gårdarnas långa, smala tegar var åtskilda genom stensträngar. Från byn ledde fägator bort till utmarkerna.

Under medeltiden lades området under kungsgården i Levene. Kungen tog över, alltså. Byn övergavs och marken blev slåtteräng. Slåtterängen sköts idag genom röjning på våren, slåtter i juni och lövtäkt i juli. Sen väntar betning av markerna. Du kan med ord möta tamboskap i området.

Tack vare detta brukningssätt har kulturlandskapet kring den gamla byn bevarats. På ängen växer grova ekar, björk och hassel. På de magra markerna växer exempelvis vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe.

Naturreservatet står också värd för ett gravfält från järnåldern. Fältet rymmer ungefär 105 gravar. Det rör sig om både högar och stensättningar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Levene äng men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t ex genom blomplockning
 • gräva upp växter
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till anvisad parkeringsplats,
  parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Vara

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Levene slåtteräng ligger nordväst om Vara, vid Stora Levene.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.