Klasborgs och Våmbs ängar

Naturen är mycket varierande i Klasborgs och Våmbs ängar. Här ryms allt från Billingens barrskogsklädda diabasplatå, den storblockiga rasbranten med lövskog, ädellövskog längs sluttningarna, till små bäckar och beteshagar.

Naturreservatet är ganska fågelrikt. Här kan du exempelvis få höra göktytan ropa och grönsångaren slå sin sköna silverdrill i vårens och försommarens tid.

Floran är också rik i området. Här kan du finna gullviva, slåttergubbe, solvända och backtimjan. En informationscentral vid Simsjövägens östra del, ovanför Cementas nerlagda dagbrott, berättar om geologin och faunan i brottet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Klasborgs och Våmbs ängar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada eller borttaga träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor
  • medvetet störa djurlivet, till exempel klättra i boträd
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • anordna tävlingar
  • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument etc.
  • använda motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 89 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Klasborgs och Våmbs ängar är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Klasborgs och Våmbs ängar ligger på Billingssluttningen vid Våmb, strax väster om Skövde och söder om väg 49 mellan Skövde och Skara. Parkeringsplatser finns vid stora vägen samt vid Simsjövägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss