Emaus

Foto: Mikael Reinhardt

Naturreservatet Emaus ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Området är avsatt som ett natur- och fritidsreservat. Terrängen består av bergspartier omväxlande med skogspartier, lundar och ängar med ett rikt fågelliv.

Emaus hänger samman med det angränsande naturreservatet Korpberget. Här finns botaniska rariteter som skogsstarr och gräsen lundlosta och strävlosta. Av örter kan man få se bl.a. underviol, nästrot, springkorn och trolldruva.

Friluftsliv och besökslantgård

Området är genomvävt av lättgångna stigar. Från den högsta punkten har man en hänförande utsikt över Byfjorden och det närliggande Gustafsbergsområdet. Centralt i Emausreservatet finns en lantgård där man tar emot besökare, särskilt yngre. Vegetationen runt gården är parkliknande med inslag av exotiska träd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Emaus men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller ta bort växande träd eller buskar samt att plocka eller gräva upp blommor
  • störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo
  • medföra okopplad hund eller katt
  • tälta eller göra upp eld
  • på störande sätt utnyttja radio, högtalare eller dylikt
  • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast, avfall eller på annat sätt.

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Toalett Toalett

Kontakt