Vinga

På Vinga finns fina möjligheter till bad, fiske och vackra naturvandringar. Vinga fyr är byggd av sten som brutits på ön.

Vingas skärgård är den yttersta delen av övärlden i Göteborg. Den största av öarna heter just Vinga. Här finns en relativt vindskyddad hamn. Hamnen besöks under sommarmånaderna både av fritidsbåtar och reguljära utflyktsbåtar.

Vinga är en av Sveriges mest kända fyrplatser med kulturhistoriska lämningar från olika tidsepoker. Fyren och båken är kulturminnen. Förutom fyren och båken finns flera byggnader på ön, bland annat Evert Taubes barndomshem.

Hällmarker och lövsnår

Berggrunden på öarna skiljer sig från övriga skärgården. På Vinga är inslaget av basiska bergarter stort, medan granit dominerar på ögruppen In-Vinga norr om Vinga. Den basiska och näringsrika berggrunden har gett förutsättningar för en rik flora. Här kan du finna skogslök, storrams och tandrot.

Koholmen är häckningsplats för en mängd fåglar. Ön är därför fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1 april - 15 juli.

Föreskrifter

Du är välkommen besöka Vinga naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • medföra okopplad hund
 • flytta på sten i lösa avlagringar
 • tälta
 • gräva upp växter
 • förtöja båt mer än tre dygn i följd
 • landa vid eller beträda ön Koholmen under tiden 1 april - 15 juli eller under samma tid ankra intill 50 m från denna ö.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987
Areal: Cirka 559 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg

Hitta hit

Sommartid går turbåtar från Hönö och Göteborg till Vinga.

Läs mer på Vinga.nulänk till annan webbplats