Holme, Ånarp

Foto: Martin Fransson

Ön Holmen i Simmesjön är skogtäckt. Längs stranden växer en smal bård av klibbal och björk.

Ön skyddades 1933. Mitt på öns sydsida finns en gravplats med stoftet efter en kvinna som återvänt till Sverige efter att ha emigrerat till USA.

Föreskrifter

Tänk på att det inte är tillåtet att beträda holmen utan tillstånd av markägaren.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1933
Areal: cirka 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga, Tranemo