Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Bornö

Foto: Martin Fransson

Naturreservatet Stora Bornö har en rik flora och fauna med flera mycket sällsynta och skyddsvärda arter. Den mer än 100 meter höga ön är ett dominerande inslag i Gullmarens fjordlandskap. På ön finns både otillgängliga branter och mer lättillgängliga badklippor.

På Stora Bornö finns rester av de ursprungliga kustlövskogarna kvar, bland annat restbestånd av bokskogar och lövrika blandskogar. På bergbunden mark finns en lågvuxen hällmarkstallskog med vresiga tvåhundraåriga tallar. Men de centrala delarna av ön har också utnyttjats för rationellt skogsbruk. När ön blev naturreservat avvecklades större delen av de planterade barrskogarna. Nu är dessa områden kanske inget som tilltalar besökaren, men hyggen och ungskogar ska på sikt bli nästa generation bok- och lövrika blandskogar.

Mer än ett fyrtiotal rödlistade arter är noterade på ön. De flesta är knutna till lövskogarna. Bland lavarna kan nämnas de oceaniska arterna jättelav och örtlav som är starkt hotade men som har inte mindre än fem olika förekomster på ön. Här finns också norskoxel, klippoxel, nästrot och strandstarr. Ön är alltså ett intressant område för den botaniskt intresserade. För den som trivs bättre med att fiska eller ta salta bad utgör granitklipporna på södra delen av ön lockande miljöer.

Bornöstationen och dess omgivningar som ligger på öns västsida ingår inte i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stora Bornö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växt- eller djurart
  • plocka växter i kommersiellt syfte på ett sätt som hotar artens bestånd på den specifika platsen. Det är dock tillåtet att plocka blommor till husbehov samt att plocka svamp och bär för eget bruk
  • göra upp eld annat än på de av förvaltaren iordningställda eldplatserna
  • förtöja i naturhamn längre tid än två dygn
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller idrottstävling
  • klättra i berg, boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
  • sätta upp skylt, affisch eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, eller på annat sätt skada vegetationen
  • samla in mossor, lavar, svampar och kärlväxter i forskningssyfte utan Länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2012
Areal: cirka 244 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss