Norra Fågelås ekhage

Stora och gamla ekar är numera sällsynta i det svenska landskapet. Men längs Vätterns västsida, från Brandstorp i söder till Karlsborg i norr, finns fortfarande ett pärlband av gammelekar.

Området är en värdetrakt för ek. Här skyddas de gamla ekarna men det är bara en del av arbetet. Här skapas också rum för nya ekar, som ska ta vid när dagens bjässar försvinner.

Eken är oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Inget annat svenskt träd står värd för lika mycket liv som en grov gammelek. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad.

Reservatet har tre tydliga rum. Den öppna, eksmyckade betesmarken i väster, lövsumpskog i mitten och Vätterns strandmiljö längst i öster.

Genom reservatet rinner Norra Fågelåsbäcken. Bäcken förenar de tre rummen, innan den slutligen försvinner ut i Vättern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Norra Fågelås men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • fånga eller samla in vedlevande mossor och lavar
  • inplantera växt- eller djurart
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
  • cykla annat än på befintliga vägar och stigar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 55,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Hjo

Hitta hit

Norra Fågelås ekhage ligger strax söder om Hjo, nära väg 195.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss