Skålltorp

Gamla hagmarker och fuktiga sumpskogar skapar variationsrikedom i naturreservatet Skålltorp.

Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass

Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass

Skålltorp ligger i ett landskap rikt på gamla ekar. Stora delar av reservatet har tidigare varit betesmark och många grövre ekar uppvuxna i ett öppnare landskap än dagens finns kvar. Hagmarkerna ska nu restaureras och åter betas i syfte att bevara de växter och djur i landskapet som är beroende av gamla ekar.

Gamla och solbelysta ekar är viktiga för många hotade insekter och lavar. I området finns även värdefulla lundväxter, bland annat har tibast hittats på flera ställen. Tibast är en vacker men, för oss människor, giftig växt.

 

Längs reservatets två bäckar växer fina sumpskogar med grova aspar och alar. De fuktiga lövpartierna ska lämnas att utvecklas fritt till glädje för det rika växt- och fågellivet.

Vacker fågelsång

I reservatets södra del ligger en damm som på försommaren bjuder på en smått öronbedövande fågelsång vilken skvallrar om att Skålltorp är hem till många trastar, flugsnappare och sångare.

Det är svårt att ta sig fram i området då det inte finns några stigar som leder en rätt mellan bäckar och sumpskogar. Så den vackra fågelsången i den täta asp- och alskogen avnjuts nog bäst på håll.

Foto: Henrik Roos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skålltorp men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • elda
  • utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Hitta hit

Skålltorp ligger cirka 2 kilometer norr om Axvall i Skara kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss