Hålta

Foto: Martin Fransson

Hålta är beläget strax söder om Hålta kyrka vid länsvägen mellan Kungälv och Marstrand. I de centrala delarna av naturreservatet ligger ett större höjdparti, som i norr övergår i flackare ängs-, hag- och myrmarker.

Ekarna, som är grova till mycket grova, har en tämligen rik påväxt av mossor och lavar. Bokskogen, som troligen uppkommit spontant, sträcker sig upp i en nordsluttning och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. De centrala delarna består av hällmarker med tall.

Flera fornlämningar finns i området, en hällkista och en trolig bosättning från stenåldern, två stensättningar och en rest från järnåldern samt ett röse från bronsåldern.

Det finns två vandringsleder i området: den röda leden är 1,5 kilometer och den blå leden är 2,5 kilometer.

Bussar passerar regelbundet och hållplats, liksom parkeringsplats, finns vid kyrkan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hålta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • rida.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 138 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Hålta, söder om vägen mellan Ytterby och Marstrand.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.