Tuveslätt

Darrgräs

Tuveslätt ligger strax norr om Rönnäng. Området har en mycket rik flora som gynnas av skötseln som slåtter- och betesmarker.

Tuveslätt har öppna, mycket artrika betesmarker på skalgrusunderlag. Skalgruset ligger på ca 50 meters höjd över havet och avsattes i ett forntida hav för ca 10 000 år sedan. Spår efter tidigare omfattande skalgrustäkt syns i området.

Arter som gynnas av skalgruset är till exempel darrgräs, vildlin, fårsvingel och kattfot.

I reservatet finns många fornlämningar och kulturhistoriska spår. Det har också ett stort värde som rekreationsområde.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tuveslätt, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp plantor
  • ställa upp husvagn eller tälta
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006
Areal: cirka 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tjörns kommun

Tuveslätt är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Området nås via avtag vid Bäckevik mot Tuveslätts idrottsplats.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.