Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årbolsfjället

Utsikt från Årbolsfjället. I klar sikt kan man se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern. Foto: Tord Wennerblom.

I Årbolsfjällets mäktiga branter ned mot sjön Näsölen finns naturskogar där många rödlistade arter trivs.

Naturvärdena består i en artrik och skyddsvärd flora med sammanlagt minst 15 rödlistade arter. Eftersom vissa delar är mycket branta har skogen inom dessa områden fått utvecklas fritt utan skogliga ingrepp. På bergskrönet finns en senvuxen skog på hällmark med gamla och knotiga ekar och aspar som också har en värdefull moss- och lavflora.

Bland de rödlistade arter som man kan hitta i naturreservatet finns till exempel stor klipptuss (en mossa), grön sköldmossa, vedtrappmossa, klosterlav, västlig njurlav och blylav. Terrängen är för det mesta mycket brant och det är därför svårt att ta sig fram. En liten parkeringsplats och kort vandringsled finns i alla fall i den nordligaste delen av naturreservatet. Då kommer man efter en vandring på ca 700 meter fram till en utsiktsplats där man i klart väder kan se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Årbolsfjället, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • utanför befintliga vägar framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvampar
  • skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen.
    Utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015
Areal: 65 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 8 km väster om Mellerud. Enklast når man naturreservatet från väg 2220 mellan Tegen och Torginsbyn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss