CHOKNITI KHONGCHUM

Ansträngt energiläge

Vi är mitt i en utmanande vinter med höga elkostnader. Läs mer om vad olika myndigheter gör och vad du själv kan göra för att minska din energianvändning.

KALENDER

 • 02 feb 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  Konferens - mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Region Jämtland Härjedalen bjuder in till en kunskapshöjande dag gällande metoden avloppsmätningar för att mäta narkotikaanvändning bland befolkningen.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 03 feb 2023 Klocka som ikon 09.00 - 14.45
  Förebygg och hantera risker som uppstår till följd av klimatförändringarna! Välkommen till en workshop om Jämtlands läns regionala handlingsplan för klimatanpassning – här får du verktygen för din egen verksamhet
  Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län hälsar välkommen till wor...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 feb 2023 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Temadag om ekologisk produktion
  av ägg och kyckling
  Funderar du på att ta steget från hobbyhöns till att sälja produkterna mer kommersiellt? Då har du möjlighet att få veta mer om ekologisk produktion och dess förutsättningar.

  Anmäl dig här – senast 7 februari

 • 16 feb 2023 Klocka som ikon 11.30 - 14.00
  Gårdsträff Storhagen, Ljusnedal Nu är det åter dags för erfarenhetsutbyte mellan nötköttsproducenter. Vi möts denna gång hos Stefan Dahlsten och Ellika Nilsson, Storhagen, Ljusnedal.

  Anmäl dig här – senast 9 februari

Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruksföretag

Är du jordbrukare och tänker söka stöd? I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Vi erbjuder informationsträffar för dig som vill veta mer om de viktigaste nyheterna inför 2023.

Hamperium Photography/Mostphotos

Samhälle

Tillsammans bygger vi upp det civila försvaret

Samhället måste fortsätta fungera även under krig och kris. Läs mer om hur det civila försvaret fungerar och vilken roll Länsstyrelsen har.

Miljö och vatten

Sök stöd för klimatinvesteringar

Den som har en smart idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan kan söka pengar från flera olika källor. Missa inte chansen!

Ristafallet waterfall in the western part of Jamtland is listed as one of the most beautiful waterfalls in Sweden.
Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Miljö och vatten

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder

Hand som håller i röstsedel.

Besöksmål

Besöksmål

Besök vackra naturreservat, hitta kulturminnen eller dolda pärlor, i ditt egna län eller runt om i Sverige.

skoter på skoterled
Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Snöskoter i Jämtlands län

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud.

NYHETER

 • 2023-02-01

  Halverad budget för att ta hand om värdefull natur i Jämtlands län

  Länsstyrelsen i Jämtlands län får minskade anslag 2023 för arbetet med skydd och åtgärder i värdefull natur. Anslagsposten skötsel av skyddad natur minskar med nästan 70 procent jämfört med 2022, från drygt 39 miljoner till knappt 13 miljoner. Det är den kraftigaste minskningen bland anslagsposterna. Totalt minskar anslaget skötsel av värdefull natur med cirka 45 procent.
 • 2023-02-01

  Nu behöver vi stötta de småskaliga livsmedelsproducenterna

  Många mathantverksföretag Eldrimner varit i kontakt med har det svårt ekonomiskt. Skälet är bland annat höga el- och drivm...
 • 2023-02-01

  Delar av naturreservat Rannåsen kommer att spärras av för provtagning

  Den som rör sig i Lövlundaområdet kommer mötas av avspärrningar inom delar av området. Det beror på att Östersunds kommun ...
 • 2023-02-01

  Svartsjuka är inte romantiskt

  Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Och vad är egentligen våld? Hur ska man som ung...