Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gamla Ekudden

Ekudden utgörs av en flack udde i Vänern, som i öster begränsas av Tidans utlopp i sjön. Udden är uppbyggd av morän, delvis överlagrad av sand.

Tidan avsätter finkornigt material längs de långgrunda stränderna, som utgör en viktig rastlokal för framförallt vadarfåglar.

Träd som är vanliga i området är bland annat ek, sälg, fågelbär, asp och tall. De gamla, knotiga och vidkroniga ekarna, som gett udden sitt namn, har ett mycket högt naturvärde. Ekudden används flitigt som rekreationsområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gamla Ekudden men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförlig anordning,
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • slänga flaskor, burkar eller annat skräp
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller svampar
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld (annat än på särskilt anvisad plats),
 • tälta
 • rida
 • framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats
 • förtöja eller ankra båt

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1993
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mariestads kommun
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Ekudden ligger cirka 0,5 kilometer nordväst om Mariestads tätort.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss