Gamla Ekudden

Ekudden utgörs av en flack udde i Vänern, som i öster begränsas av Tidans utlopp i sjön. Udden är uppbyggd av morän, delvis överlagrad av sand.

Tidan avsätter finkornigt material längs de långgrunda stränderna, som utgör en viktig rastlokal för framförallt vadarfåglar.

Träd som är vanliga i området är bland annat ek, sälg, fågelbär, asp och tall. De gamla, knotiga och vidkroniga ekarna, som gett udden sitt namn, har ett mycket högt naturvärde. Ekudden används flitigt som rekreationsområde.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gamla Ekudden men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförlig anordning,
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • slänga flaskor, burkar eller annat skräp
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller svampar
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld (annat än på särskilt anvisad plats),
 • tälta
 • rida
 • framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats
 • förtöja eller ankra båt.

Serviceinformation

 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt