Healedet, Kleva 1:1

Foto: Hans Alexandersson

Naturreservatet ligger på Mössebergs kalkstensplatå. Jordlagren är tunna, och bitar av reservatet påminner mest om alvarmark. Det tilltalar grusbräckan, knutnarven och fjällgröet.

Healedets välmåga är beroende av bete. Du kan med andra ord möta boskap i markerna. Floran är artrik, med många arter som gynnas av bete. Här hittar du exempelvis brudbröd, blodnäva, prästkrage och gullviva. Här finns också vildlin, backsmultron, backsippa, solvända och axveronika.

Det finns flera fornlämningar i reservatet. I norr hittar du en stensättning och resterna av en domarring. I söder ett gravfält med ett femtontal gravar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Healedet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • tälta
  • elda
  • bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter eller svampar
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur. 

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2001
Areal: 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Healedet ligger väster om Mösseberg, cirka 500 meter sydost om Vilske-Kleva kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.