Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Healedet, Kleva 1:1

Foto: Hans Alexandersson

Naturreservatet ligger på Mössebergs kalkstensplatå. Jordlagren är tunna, och bitar av reservatet påminner mest om alvarmark. Det tilltalar grusbräckan, knutnarven och fjällgröet.

Healedets välmåga är beroende av bete. Du kan med andra ord möta boskap i markerna. Floran är artrik, med många arter som gynnas av bete. Här hittar du exempelvis brudbröd, blodnäva, prästkrage och gullviva. Här finns också vildlin, backsmultron, backsippa, solvända och axveronika.

Det finns flera fornlämningar i reservatet. I norr hittar du en stensättning och resterna av en domarring. I söder ett gravfält med ett femtontal gravar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Healedet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • tälta
  • elda
  • bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter eller svampar
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Healedet ligger väster om Mösseberg, cirka 500 meter sydost om Vilske-Kleva kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss