Gullspångsälven

Gullspångsälven är ett av Vänerns större tillflöden. Den aktuella delen av älven rinner från Skagern ut i Åråsviken i den nordöstra delen av Vänern. I den nedersta delen av älven ligger de värdefulla Åråsforsarna. Den totala fallhöjden från Skagerns yta till utloppet i Vänern är cirka 25 meter.

Gullspångsälven är ett av Vänerns större tillflöden. Den aktuella delen av älven rinner från Skagern ut i Åråsviken i den nordöstra delen av Vänern. I den nedersta delen av älven ligger de värdefulla Åråsforsarna. Den totala fallhöjden från Skagerns yta till utloppet i Vänern är cirka 25 meter.

Fiskar i forsande friskt vatten

Gullspångsälven är full av liv och känd för sitt unika lax- och öringbestånd. Men så har det inte alltid varit. Utbyggnad av vattenkraftanläggningar under 1800-talet satte käppar i hjulet för de vandrande fiskarna. Lekbottnar och uppväxtplatser försvann. Tack vare restaurering av forsområden och att lekplatser återskapats är det idag bättre fart på leken igen, även om beståndet fortfarande är hotat. Här simmar också asp, abborre, gädda, lake, id, mört och ål.

Laxen har mer insvängd stjärtfena och saknar fläckar under sidolinjen.

Öringen har kraftigare stjärtspole och ofta fläckar under sidolinjen. Illustration: Linda Nyman

Fåglar högt och lågt

I älvmynningens vassområden häckar en rad fågelarter. Vassarna fylls av läten från sävsparv och rörsångare. Rördrommens bas ljuder under vår och sommar. Skäggdopping och sothöna ses också kring älven. Under vintern fungerar Åråsforsarna som en livsnerv för övervintrande fåglar. Här kan du se den vitbröstade strömstaren dyka ner i det iskalla vattnet. Vissa vintrar har rördrom, smådopping och vattenrall setts, liksom kungsfiskare.

Rik kulturhistoria

Området är rikt på kulturhistoriska lämningar, bland annat finns flera fyndplatser för stenyxor och andra förhistoriska föremål längs älvstränderna. På Amneholm, vid älvens mynning, finns lämningar av en borg från 1300-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gullspångsälven men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • sätta upp tavla, skylt eller liknande
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida
 • vistas i eller färdas på vattnet inom Stora och Lilla Åråsforsarna och området däremellan under perioden 15 augusti till 31 december,
 • vistas i eller färdas på vattnet inom den restaurerade torrfåran
  framföra vattenskoter eller motorfordon inom reservatet.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006
Areal: cirka 175 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Gullspång

Området ingår i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk mångfald, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Gullspångsälven ligger omedelbart norr om Gullspångs tätort.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss