Risön

Foto: Svante Hultengren

Sjön Mjörn innehåller runt 75 öar och skär. Tre av öarna – Risön, Svensholmen och Risöskär – bildar ett naturreservat. Här växer bland annat spikblad och klockgentiana.

Risön består av två urbergskullar. Kullarna kallas för Västeröa och Österöa. De båda är förbundna med ett näs.

Skogen på ön är till största delen barrblandskog. Vissa delar har naturskogskaraktär med gamla grova träd, lågor och högstubbar. Lågor är namnet på döda träd som ligger ner på marken. På Risön finns dessutom en aldominerad lövskog, rik på lågor och torrakor, med högt naturvärde.

Spikblad och klockgentiana växer sparsamt längs Risöns stränder. Fågellivet är rikt med arter som vigg, strandskata, fiskmås och fisktärna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Risöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • under tiden 15 april – 15 juli beträda Risöskär
  • tälta eller övernatta på motsvarande sätt annat än i särskilt iordningställt vindskydd
  • varaktigt förankra båt under längre tid än ett dygn
  • elda annat än på anvisade och iordningställda platser
  • plocka eller gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • anbringa skylt, affisch eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 204 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

Hitta hit