Ramseröd

Ramseröd är en naturskön sprickdal i närheten av Uddevalla. Flera skaljordsbankar, som i viss utsträckning har exploaterats, finns i området.

Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg

Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg

Skaljorden har satt sin prägel på områdets flora av kalkkrävande växter. I hassellundarna finns arter som trolldruva, vätteros, springkorn, ormbär, blåsippa och gullpudra. I bäckravinen i söder växer stora bestånd av ormbunken strutbräken. Områdets blomsterprakt, särskilt på våren och sommaren, gör det till ett välbesökt utflyktsmål samt ett "Mecka" för botaniskt intresserade.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ramseröds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • gräva upp eller plocka växter
  • framföra motorfordon vilket även innefattar moped
  • gräva eller på annat sätt skada skaljordsavlagringarna; mindre grävning i pedagogiskt/vetenskapligt syfte får dock ske efter naturvårdsförvaltarens medgivande
  • göra upp eld
  • rida annat än på därför avsedd stig.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1990
Areal: cirka 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Ramseröd är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Reservatet ligger mellan väg E6 (Bratterödsleden) och riksväg 44 några kilometer öster om Uddevalla. Från den senare vägen leder en liten grusväg in till reservatets parkeringsplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.