Tösse skärgård

Foto: Svante Hultengren

Tösse skärgård omfattar ett 30-tal öar och är därmed den största Vänerskärgården i Dalsland. Naturen är omväxlande med kalspolade kobbar och skogbevuxna öar, en del med tallskog och andra med huvudsakligen lövträd. Särskilt vanliga är al- och björkskogar.

Sandön skiljer sig från alla de andra öarna i området. Som namnet antyder är den inte en klippö utan en del av en rullstensås som löper genom området. Marken på Sandön är mycket torr, och här växer en vacker gles, mager tallskog med mattor av lingonris. Här finns också en härlig sandstrand. Gamla odlingsmarker finns på flera av öarna och på Storön fanns det fram till 1940-talet ett litet jordbruk. Nu har hävden för länge sedan upphört och inägorna har vuxit igen med björkskog.

Rikt fågelliv

Fågellivet på öarna är rikt. Ofta ses häger och fiskgjuse proviantera, och i vikarna finns gräsand, knipa, storskrak och storlom. Har man tur kan man få se lärkfalken jaga sländor över vassarna i skymningen. Ute på skären finns vitfågelkolonier med gråtrut och fiskmås. Även havstrut och fisktärna häckar inom området. På de större öarna finns typiska barrskogsarter som tjäder, ringduva, spillkråka och trädpiplärka.

Upplevelse från vattnet

För att kunna uppleva hela Tösse skärgård krävs tillgång till båt eller kanot. På två platser finns rester av fornborgar och det finns gott om bronsåldersgravar. Både borgar och rösen är strategiskt belägna högst upp på bergsryggarna. Bäst bevarad är Helga Gråkullas borg på Skällmansberget. Från Risvikens badplats leder en stig till borgen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tösse skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda eldplatser,
  • klättra i boträd eller uppehålla sig närmare fågelbo, lya, gryt eller motsvarande än 50 meter,
  • medföra okopplad hund,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,
    förtöja eller ankra båt eller husbåt längre tid än 2 dygn på samma plats, annat än vid brygga,
  • framdriva motordrivet fordon på öarna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 2215 hektar
Naturvårdsförvaltare: Åmåls kommun
Kommun: Åmål

Hitta hit

Tösse skärgård nås lättast från sjösidan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss