Tösse skärgård

Foto: Svante Hultengren

Tösse skärgård omfattar ett 30-tal öar och är därmed den största Vänerskärgården i Dalsland. Naturen är omväxlande med kalspolade kobbar och skogbevuxna öar, en del med tallskog och andra med huvudsakligen lövträd. Särskilt vanliga är al- och björkskogar.

Sandön skiljer sig från alla de andra öarna i området. Som namnet antyder är den inte en klippö utan en del av en rullstensås som löper genom området. Marken på Sandön är mycket torr, och här växer en vacker gles, mager tallskog med mattor av lingonris. Här finns också en härlig sandstrand. Gamla odlingsmarker finns på flera av öarna och på Storön fanns det fram till 1940-talet ett litet jordbruk. Nu har hävden för länge sedan upphört och inägorna har vuxit igen med björkskog.

Rikt fågelliv

Fågellivet på öarna är rikt. Ofta ses häger och fiskgjuse proviantera, och i vikarna finns gräsand, knipa, storskrak och storlom. Har man tur kan man få se lärkfalken jaga sländor över vassarna i skymningen. Ute på skären finns vitfågelkolonier med gråtrut och fiskmås. Även havstrut och fisktärna häckar inom området. På de större öarna finns typiska barrskogsarter som tjäder, ringduva, spillkråka och trädpiplärka.

Upplevelse från vattnet

För att kunna uppleva hela Tösse skärgård krävs tillgång till båt eller kanot. På två platser finns rester av fornborgar och det finns gott om bronsåldersgravar. Både borgar och rösen är strategiskt belägna högst upp på bergsryggarna. Bäst bevarad är Helga Gråkullas borg på Skällmansberget. Från Risvikens badplats leder en stig till borgen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tösse skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda eldplatser,
  • klättra i boträd eller uppehålla sig närmare fågelbo, lya, gryt eller motsvarande än 50 meter,
  • medföra okopplad hund,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,
    förtöja eller ankra båt eller husbåt längre tid än 2 dygn på samma plats, annat än vid brygga,
  • framdriva motordrivet fordon på öarna.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 2215 hektar
Naturvårdsförvaltare: Åmåls kommun
Kommun: Åmål

Hitta hit

Tösse skärgård nås lättast från sjösidan.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.