Länsstyrelsen Jönköping – Jönköping

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

Två personer som håller i varandras händer.

Samhälle

Om Rysslands invasion av Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här finner du länkar till relevant information.

Köp inte smuggelhund

Vill du köpa hund? Då gäller det att vara uppmärksam eftersom det finns en risk att den hund du köper är en smuggelhund.

Besöksmål

Besöksmål

Vi har drygt 160 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra skyddsvärda områden.

Djur

Varg i Jönköpings län

Varg väcker ofta många frågor. Här finns samlad information för dig som vill veta mer.

Torka vid Emån.

Låga flöden i Emån

Det råder vattenbrist i Emåns vattensystem. Därför är det viktigt att vara sparsam med vattnet. Här svarar vi på frågor för dig som har tomt eller verksamhet inom Emåns avrinningsområde.

Illustration med svensk flagga och röd husgavel mot blå himmel.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för dig som är ny i Sverige. Webbplatsen är översatt till flera språk.

NYHETER

 • 2022-11-24

  Investeringsstöd och projektstöd i nya programperioden

  Den nya svenska jordbrukspolitiken träder i kraft 2023 och kommer att gälla till och med 2027. Det kommer precis som nu fi...
 • 2022-11-23

  En storymap om grön infrastruktur på fastighetsnivå

  Länsstyrelsen presenterar nu en lättillgänglig storymap om grön infrastruktur på en fastighet. I storymapen kan du se konk...
 • 2022-11-20

  Ett Jönköpings län fritt från våld

  Nu startar "En vecka fri från våld" och "Orange week" i länet under den gemensamma parollen "Ett Jönköpings län fritt från...