Länsstyrelsen Jönköping – Jönköping

Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Här hittar du information om restriktioner och allmänna råd som gäller från 1 december 2021.

KALENDER

 • 24 jan 2022 Klocka som ikon 18.00 - 20.30
  Temakväll om dikalvsproduktion -digital kurs Denna kväll är för dig som har dikor och vill förbättra produktion och lönsamhet!

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 jan 2022 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  En säljande gårdsbutik Öka försäljningen i din gårdsbutik genom att skapa en attraktiv butiksmiljö!

  Anmälningsdatum är passerat

 • 26 jan 2022 Klocka som ikon 08.30 - 15.30
  Inbjudan till handläggarträff förorenade områden Välkommen på handläggarträff förorenade områden. Fokus för träffen är frågor om klorerade lösningsmedel kopplat till planarbete. Länsstyrelsen får in många frågor kring denna typ av ärenden och ser at...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 26 jan 2022 Klocka som ikon 18.00 - 20.00
  Livet i marken del 4 - Regenerativ odling Hur kan regnerativ odling vara ett alternativ för att gynna livet i marken? Passar det i vårt län och på din gård?

  Anmäl dig här – senast 24 januari

Om oss

Licensjakt efter lodjur 2022

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Jönköpings län. Här kan du läsa om varför beslutet har fattats.

Besöksmål

Alversjöskogen ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Eksjö kommun. Syftet är bland annat att bevara ett stort sammanhängande och varierat barrskogsområde.

Miljö och vatten

Klimat och energi

FN:s senaste klimatrapport belyser stora utmaningar kring den globala uppvärmningen. Energi- och klimatfrågor är några av Länsstyrelsens viktiga uppgifter.

Om oss

Samla på platser

Vill du få nya tips på intressanta natur- och kulturområden i din närhet? Här kan du hitta en karta och krysslista över intressanta natur- och kulturområden i din närhet.

Samhälle

Långa handläggningstider inom arkeologin

På grund av en ansträngd arbetssituation är det för tillfället lång handläggningstid för arkeologiska frågor. På den här sidan finns mer information och kontaktväg.

Om oss

Två åtgärdsprogram för klimatet

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fastställt två nya åtgärdsprogram inom klimatområdet. Ett för Minskad Klimatpåverkan och ett för Anpassning till ett förändrat klimat.

NYHETER

 • 2022-01-19

  Nu kan du spara påbörjade formulär i e‑tjänster

  Nu lanserar Länsstyrelsen Mina sidor. Det innebär att du som påbörjat att fylla i en e-tjänst kan spara ditt arbete och fo...
 • 2022-01-12

  Nya restriktioner införs för verksamheter

  Idag, den 12 januari 2022, införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt s...
 • 2021-12-22

  Skärpta restriktioner för verksamheter

  Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset....