Länsstyrelsen Jönköping – Jönköping

Oro för omvärldsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här samlar vi några länkar till relevant information.

KALENDER

 • 06 23 apr 2022 jun 2022 Klocka som ikon 00.00 - 17.00
  Rådgivning om natur- och kulturvärden på din gård Ängs- och betesmarker är några av de mest artrika miljöer som finns och de är helt beroende av att vi fortsätter att bruka dem genom bete och slåtter. Vill du ha råd och tips på hur du kan bevara och ...

  Anmäl dig här – senast 23 juni

 • 25 maj 2022 Klocka som ikon 10.00 - 11.00
  Höjt statsbidrag för att öka tillgången till föräldraskaps­stödsprogram Länsstyrelserna i Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Skåne bjuder gemensamt in till ett kort digitalt möte om det nya statsbidraget som kommunerna har tilldelats för att stärka det lo...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 maj 2022 Klocka som ikon 17.00 - 21.00
  Betesmarker och betande djur - en träff för hela familjen! Välkommen till en innehållsrik kväll för lantbrukare och markägare med fokus på bete och betesdjur. På Hofs Gård utanför Värnamo träffar du Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och rådgivare från läne...

  Ingen anmälan krävs

 • 30 maj 2022 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Hur mår barnen i Jönköpings län? Drygt nio av tio föräldrar skattar sina barns hälsa generellt som god eller mycket god.

  Anmäl dig här – senast 25 maj

Djur

Varg i Jönköpings län

Varg väcker ofta många frågor. Här finns samlad information för dig som vill veta mer.

Enkätundersökning - Fisk och fiske i Vättern

Länsstyrelserna runt Vättern behöver din hjälp. Vi vill veta hur du ser på förvaltningen av fisk och fiske samt din kunskap om Vättern. Enkäten tar ungefär 2 minuter att fylla i.

SAM Internet 2022

Du som har lämnat in en ansökan kan göra vissa ändringar i den fram till den 15 juni. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information.

Om oss

Vem ska få länets Klimatpris 2022

Hjälp oss att hitta de bästa initiativen. Du kan nominera företag, föreningar eller personer, som har gjort en extra insats inom energi- och klimatområdet.

Illustration med svensk flagga och röd husgavel mot blå himmel.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för dig som är ny i Sverige. Webbplatsen är översatt till flera språk.

Om oss

Upphandling av djurhem för hund och katt

Länsstyrelsens befintliga avtal om djurhem har löpt ut och ska därför på nytt upphandlas gällande hästar, katter, hundar samt små sällskapsdjur.

NYHETER

 • 2022-05-19

  Jättelokan bekämpas i naturreservat

  Jättelokan är en främmande, invasiv växtart som är ett hot mot den biologiska mångfalden och kan vara farlig för människors hälsa. Den kommande veckan tas det krafttag för att bekämpa växten i tre naturreservat.
 • 2022-05-19

  Totalförsvaret stärks – Jönköpings län blir en del av Sydöstra civilområdet

  Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myn...
 • 2022-05-13

  Är sjösediment framtidens gödsel?

  Kan framtida livsmedelsproduktion gödslas med näringsrika sediment från övergödda sjöar och samtidigt bidra till ett bättr...
 • 2022-05-11

  Naturvårdsbränning i Sandseboskogen

  Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska försvinna. Därför genomför Länsstyrelsen med jämna mellanrum naturvårdsb...