Peppared

Ett bestånd trädformig hassel i Mölndals kommun naturminnesförklarades 1925. År 2011 beslutade Länsstyrelsen att området skulle benämnas och hanteras som naturreservat.

Genom området går en skyltad promenadstig omgiven av trädstor hassel och stora ekar. Stigen går också förbi platsen för Peppareds gård med rester av terrassmurar, husgrunder och äldre trädgårdsväxter. 

Föreskrifter

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: naturminne 1925, naturreservat 2011
Areal: 1,7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mölndals stad
Kommun: Mölndal

Hitta hit

Peppared ligger söder om Astra Zeneca, nära Balltorp.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.