Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Iglekärr

Iglekärrsområdet, strax öster om Skepplanda, utgör tillsammans med Eklidens naturreservat ett skarpt markerat höjdområde i Risvedens utkant som skjuter fram mot de uppodlade markerna västerut.

Höjdpartierna i området karakteriseras av gles barrblandskog som domineras av tall men också varierande inslag av gran, ek och björk. I mer låglänta, fuktiga partier ökar andelen gran, klibbal och björk. I och nedanför de tallrika branterna i området förekommer mycket ek och asp. Skogen i området är förhållandevis gammal med förekomst av både tall och ek på uppåt 200 år.

Centralt i området förekommer även partier med torv, framförallt i myrmarkerna runt sjön Stora Iglekärr. Här hittas arter som myrlilja, klockljung och tuvsäv.

Bortsett från den stig/väg som går in i området från väster och leder fram till den bebyggda fastigheten Sålanda 7:1 så saknas i stort ett stigsystem som är lätt att följa och området är därför inte särskilt välbesökt.

Foto: Lo Jarl

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Iglekärr men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt eller eftersök av skadat vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2016
Areal: Cirka 88 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss