Årås

Foto: Catharina Larsson

Naturreservatet Årås ligger intill ån Tidan och sjöarna Jogen och Vållern i Ulricehamns kommun. Området är cirka 30 hektar stort och består av lövskog och betesmarker i anslutning till Årås säteri och kvarn.

Säteriet har anor från 1400-talet och den gamla bruksmiljön är av stort kulturhistoriskt värde. Några av de renoverade byggnaderna fungerar idag som café och vandrarhem och lokal för bröllop och konferenser.

Gamla lövträd med många hotade arter

Bruksmiljön omges av betade lövskogar och betesmarker med gott om gamla, grova, vidkroniga lövträd. Det finns många hotade arter som lever på de gamla träden, bland annat lavar, mossor och insekter.

Lunglav. Foto: Peter Post

Lunglav. Foto: Peter Post

För att hålla området öppet betas det varje år av får och nötdjur. Även en del röjning behöver göras i området, dels för att de gamla träden inte mår bra av att stå för mörkt, och dels för att återskapa karaktären av ett mycket öppnare landskap.

Årås är ett populärt utflyktsmål. Från kvarnen utgår två vandringsleder som går genom de vackra omgivningarna. Vid stränderna finns möjlighet till bad och fikaplatser med fin utsikt.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Årås naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar. Gäller ej mark- och sakägare vid skötsel av fastigheter, djur eller liknande. Uttransport av fällt vilt får göras med så kallad älgdragare eller motsvarande.
 • ställa upp husvagn eller husbil utanför parkeringsplatsen
 • göra upp eld
 • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
 • samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för matsvamp, samt gräva upp kärlväxter
 • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
 • medföra okopplad hund
 • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014
Areal: ca 31 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn