Kalvön

Kalvön ligger i Kalvöfjorden, mellan Orust och Bokenäset.
Med undantag för några fritidshus är ön helt obebyggd. Här möter du en kraftigt kuperad terräng och branta stup. De högsta höjderna är nästan hundra meter över havet. Dalgångar med lättvandrade stigar gör stora delar av ön enkel att nå.

Stränder och strandängar

Du når ön landvägen via en gångbro. Strax norr om bron finns en vacker strandäng med den ätliga glasörten, saltgräs och strandaster. Söder om bron ligger en äng på en skalgrusblandning där dvärglin, vildlin, trift och käringtand växer. Klippstränder med sin
vackra mosaik av skorplav är vanliga runt ön och populära bland badgästerna.

Fåglar bland barr eller bok

Kalvön är nästan helt skogklädd, i skyddade lägen mest gran och på höjderna glest växande martall. Här finns höga hundraåriga granar och många döda förmultnande träd eftersom skogen lämnas ifred. I gammelskogen trivs kungsfågel och mesar som
tofsmes och svartmes. På Kalvön finns inslag av bok och andra lövträd, och härifrån kan du höra grönsångaren sjunga. Det finns fler som gillar den gamla skogen. Svampplockare dyker upp om hösten eftersom det finns gott om matsvamp.

Fynd från Hedenhös tid

Ön har bebotts och brukats av människor under 8 500 år. Det finns spår i form av forn- och kulturlämningar som vassa flintaspetsar, gravfält, torpmiljöer och gamla åkerytor. I samband med den stora sillperioden under 1700-talet var ön också befolkad. Vid
Stusholmen, på öns nordspets, ligger rester av ett trankokeri från den tiden.

Bra att veta

 • Namnet Kalvö har nog inget med djurkalv att göra. Troligtvis är det från norskan i betydelsen en mindre ö bredvid en större.
 • Många besökare kommer hit sjövägen. Kalvöbågen i väst, Skänklinge uddar i syd och Storebukt i öst är bra hamnar med bryggor.
 • Du hittar fina badstränder vid Skänklinge uddar, Mjölkevik, Storebukt och Djupvik.
Karljohansvamp i skog.

Foto: Pixabay

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kalvöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • medföra okopplad hund
 • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast eller annat avfall.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968, nytt beslut 2010
Areal: cirka 129 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Ta av från vägen mellan Bokenäs och Sund, ner mot Orrevik och Eriksberg. Strax söder om Orrevik finns en liten parkeringsplats. Du får sedan promenera längs en skogsstig.

Länk till karta Länk till annan webbplats.