Kalvön

Kalvön ligger i Kalvöfjorden, mellan Orust och Bokenäset. Med undantag för några fritidshus är ön helt obebyggd. Här möts du av en kraftigt kuperad terräng och branta stup. De högsta höjderna ligger på närmare 100 meter över havet. Dalgångar med lättgångna stigar gör ändå stora delar av ön lättillgänglig.

Kalvön är nästan helt skogklädd, i skyddade lägen mest gran och på höjderna glest växande martall. Skogen ska lämnas till fri utveckling vilket ger förutsättningar för en rik flora att bestå. Likaså gynnas det rika fågellivet, som här är representativt för gammal barrskog. Botaniskt värdefull är örtfloran i ett granbestånd i skuggigt läge på nordsidan.

Friluftsliv och bad

De goda badstränderna vid Skänklinge uddar, Mjölkevik, Storebukt och Djupvik lockar de flesta besökarna även om öns inre också bjuder till strövtåg. Gångbro förbinder ön med Orreviksnäset på Bokenäs.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kalvöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • medföra okopplad hund
 • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast eller annat avfall
 • campa.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968, nytt beslut 2010
Areal: ca 129 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Ta av från vägen mellan Bokenäs och Sund, ner mot Orrevik och Eriksberg. Strax söder om Orrevik finns en liten parkeringsplats. Du får sedan promenera längs en skogsstig.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats