Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kållands skärgårdar

Kållands skärgårdar består av cirka 120 öar och en mängd kala skär. Norr och väster om Kållandsö har området en typisk skärgårdsnatur med en mosaik av låga, kuperade öar och skär.

De högsta öarna i väster, till exempel Ryssön och Billingsön, består inte av gnejs som de andra öarna utan av hård grönsten som bättre stått emot inlandsisens och vågornas nedbrytande krafter.

Växlande växtlighet

Växtligheten i skärgården är mycket skiftande. På de yttre skären finns bara lavar och enstaka växter som knutnarv, gul fetknopp och styvmorsviol. På de andra öarna finns hällmarkstallskog med lavar, mossor, ljung och kråkbär. På öar med grönsten kan du hitta en rikare växtlighet med oxbär, axveronika och stor fetknopp. På Stora och Lilla Eken samt Lindön finns små rester av ädellövskog. Här växer ek och lind. Bland blommorna kan du finna lundslok, myskmadra, tandrot och sårläka.

Håll koll på skyltarna

På de kala kobbarna i ytterskärgården häckar bland andra fiskmås, gråtrut, havstrut, fisktärna och småskrake. Vid de större öarna kan du se fiskgjuse, lärkfalk och bläsand. Cirka 15 områden som är särskilt känsliga för störningar är avsatta som fågelskyddsområden. Här gäller förbud mot tillträde och landstigning under fåglarnas häckningstid. Se skyltning i hamnarna och på de aktuella öarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Kållands skärgårdar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda annat än på särskilt anvisade platser
 • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats
 • tälta på samma plats mer än två dygn i följd
 • parkera eller ställa upp husvagn eller husbil annat än på av naturvårdsförvaltaren i samråd med berörd markägare anvisad plats
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller jämförbar anordning
 • medföra okopplad hund på land
 • gräva upp örter, gräs. mossor eller lavar
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon. bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 • framföra motorbåt med högre hastighet än 7 knop inom farlederna Flakesjön - Klitt, Klitt - Naven och Klitt - Järna
 • färdas eller uppehålla sig inom det område som angivits på bifogad karta årligen under tiden 1 april — 31juli.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående tråd och buskar är straffbart.

Enligt allemansrätten får man bland annat tälta eller förtöja båt ett dygn utom vid tomt eller där tillträdesförbud eller liknande råder. Har du för avsikt att tälta eller förtöja båt två dygn i följd bör du först fråga markägaren om lov.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 6 489 hektar varav 840 är land 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Kållands skärgård ligger norr om Lidköping vid Kållandsö. Från Läckö slott ordnas båtturer sommartid. Parkeringsplats finns vid Läckö slott och vid fiskehamnen Spiken, väster om Läckö.

Läs mer om guidade båtturer från Läckö slott Länk till annan webbplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss