Harkerudssjöns gammelskog

Områdets värde ligger främst i skogarna som är fria från påverkan av det moderna skogsbruket.

Här finns en av de från biologisk mångfaldssynpunkt finaste barrskogsmiljöerna i Bohuslän med bland annat lunglav, purpurmylia, stor aspticka, blylav, västlig njurlav, stubbtrådmossa samt en rik tillgång på skogshöns, främst tjäder men även orre och järpe. Området utnyttjas av Munkedals skog för bland annat fiske, jakt och representation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Harkerudssjöns gammelskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av tyngre vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande. Markägaren har rätt att använda eldriven motorbåt vid eventverksamhet utan hinder av föreskriften.
  • Plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • Utplantera främmande växt- eller djurart. Undantag gäller utplantering av fisk i sjön inom ramen för gällande bestämmelser.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada lev

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2016
Areal: cirka 154 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss