Harkerudssjöns gammelskog

Områdets värde ligger främst i skogarna som är fria från påverkan av det moderna skogsbruket.

Här finns en av de från biologisk mångfaldssynpunkt finaste barrskogsmiljöerna i Bohuslän med bland annat lunglav, purpurmylia, stor aspticka, blylav, västlig njurlav, stubbtrådmossa samt en rik tillgång på skogshöns, främst tjäder men även orre och järpe. Området utnyttjas av Munkedals skog för bland annat fiske, jakt och representation.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Harkerudssjöns gammelskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av tyngre vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande. Markägaren har rätt att använda eldriven motorbåt vid eventverksamhet utan hinder av föreskriften.
  • Plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • Utplantera främmande växt- eller djurart. Undantag gäller utplantering av fisk i sjön inom ramen för gällande bestämmelser.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada lev

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt