Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skansen Läckö

Skansen Läckö är resterna av en befästning från 1600-talet. Strategiskt belägen vid Ullersundet, mellan Kålland och Kållandsö. Idag är området ett naturreservat. En fristad för ett sjuttiotal grova ekar. Här finns också en rik flora, med bland annat brudbröd.

Skansen Läckö uppfördes på order av Magnus Gabriel de la Gardie. Du kan fortfarande se spår av vallarna i terrängen. Annars är mycket lite känt om fästningen, som naturligtvis var tänkt att skydda Läckö slott i norr.

På Magnus Gabriel de la Gardies tid var det fortfarande gott om ek i södra Sverige. Går vi ännu längre tillbaka i tiden täcktes förmodligen stora delar av Götaland av ekskogar.

Idag är eken ganska sällsynt. I synnerhet stora, gamla, vidkroniga exemplar börjar bli en bristvara i det svenska landskapet.

Vid Skansen Läckö växer ännu ett sjuttiotal stora ekar. Det är både vackert för ögat och gott för den biologiska mångfalden. Eken står nämligen värd för fler insekter, svampar och lavar än något annat svenskt träd. Det är ett mångkulturellt myller. Ett naturens New York.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skansen Läckö men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • tälta eller uppställa husvagn
 • medföra okopplad hund
 • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedda vägar
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

På vägen ut mot Läckö passerar du bron mellan Kålland och Kållandsö, vid Ullersundet. Norr om denna ligger Skansen Läckö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss