Skansen Läckö

Skansen Läckö är resterna av en befästning från 1600-talet. Strategiskt belägen vid Ullersundet, mellan Kålland och Kållandsö. Idag är området ett naturreservat. En fristad för ett 70-tal grova ekar. Här finns också en rik flora, med bland annat brudbröd.

Skansen Läckö uppfördes på order av Magnus Gabriel de la Gardie. Du kan fortfarande se spår av vallarna i terrängen. Annars är mycket lite känt om fästningen, som naturligtvis var tänkt att skydda Läckö slott i norr.

På Magnus Gabriel de la Gardies tid var det fortfarande gott om ek i södra Sverige. Går vi ännu längre tillbaka i tiden täcktes förmodligen stora delar av Götaland av ekskogar.

Idag är eken ganska sällsynt. I synnerhet stora, gamla, vidkroniga exemplar börjar bli en bristvara i det svenska landskapet.

Vid Skansen Läckö växer ännu ett 70-tal stora ekar. Det är både vackert för ögat och gott för den biologiska mångfalden. Eken står nämligen värd för fler insekter, svampar och lavar än något annat svenskt träd. Det är ett mångkulturellt myller. Ett naturens New York.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skansen Läckö men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller uppställa husvagn
  • medföra okopplad hund
  • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedda vägar
  • parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1976
Areal: ca 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

På vägen ut mot Läckö passerar du bron mellan Kålland och Kållandsö, vid Ullersundet. Norr om denna ligger Skansen Läckö.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.