Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tingvall

Naturreservatet ligger i anslutning till Tingvalls gård, längs Södra Bullaresjöns strand, runt 1,5 mil öster om Tanumshede. Det ligger i en östsluttning som huvudsakligen utgörs av trädklädda betesmarker dominerat av ek.

Lindskål är en svamp som oftast växer på döda stammar och grenar av lind. Illustration: Teresia Holmberg.

Lindskål är en svamp som oftast växer på döda stammar och grenar av lind. Illustration: Teresia Holmberg.

Det finns gott om gamla och grova träd som har stora naturvärden. Jorden är mullrik. På flera ställen finns djupa och branta ravinbildningar.

I den centrala delen av området finns några tiotal jätteekar, flera med håligheter. Här finns också gott om gamla och grova askar, lindar och björkar.

I strandzonen finns ett fint utvecklat alsockelkärr. Många träd är både gamla och grova.

Området har ett stort värde för landskapsbilden genom sitt exponerade läge i en sluttning i ett mycket naturskönt landskap.

Reservatet utnyttjas för rörligt friluftsliv, dels genom en markerad vandringsled som går genom hela området, dels av kanotister och annat båtfolk.

Foto: Ingvar Olofsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tingvall, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk
  • utplantera växt- eller djurart
  • störa djurlivet
  • medföra hund i betesfållorna, förutom då det är uppenbart att inga betesdjur finns i området
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller att göra inskrift
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintlig väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås från vägen mellan Tingvall och Sundshult.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss