Tingvall

Naturreservatet ligger i anslutning till Tingvalls gård, längs Södra Bullaresjöns strand, ca 1,5 mil öster om Tanumshede. Det ligger i en östsluttning som huvudsakligen utgörs av trädklädda betesmarker dominerat av ek.

Lindskål är en svamp som oftast växer på döda stammar och grenar av lind. Illustration: Teresia Holmberg.

Lindskål är en svamp som oftast växer på döda stammar och grenar av lind. Illustration: Teresia Holmberg.

Det finns gott om gamla och grova träd som har stora naturvärden. Jorden är mullrik. På flera ställen finns djupa och branta ravinbildningar.

I den centrala delen av området finns några tiotal jätteekar, flera med håligheter. Här finns också gott om gamla och grova askar, lindar och björkar.

I strandzonen finns ett fint utvecklat alsockelkärr. Många träd är både gamla och grova.

Området har ett stort värde för landskapsbilden genom sitt exponerade läge i en sluttning i ett mycket naturskönt landskap.

Reservatet utnyttjas för rörligt friluftsliv, dels genom en markerad vandringsled som går genom hela området, dels av kanotister och annat båtfolk.

Foto: Ingvar Olofsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Tingvall, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk
  • utplantera växt- eller djurart
  • störa djurlivet
  • medföra hund i betesfållorna, förutom då det är uppenbart att inga betesdjur finns i området
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller att göra inskrift
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintlig väg.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet nås från vägen mellan Tingvall och Sundshult.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.