KALENDER

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning Länsstyrelsen i Norrbottens län sammankallar kvinnofridsnätverket och erbjuder nätverksträffar en gång per termin i form av konferenser med olika teman inom det jämställdhetspolitiska delmålet 6: ”Män...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Skogsprogrammet Norrbotten - seminarium Välkommen till en eftermiddag där du deltar på fyra tematiska kunskapsseminarier baserade på aktuell forskning. Antalet platser på de fördjupade diskussionerna är begränsat, så anmäl dig redan idag! 

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 16.30 - 20.30
  Fortbildning för bitillsynsmän Kom och lyssna på intressanta föredrag och förbered dig för bitillsynssäsongen 2021!

  Anmälningsdatum är passerat

Mostphotos

Bo och leva

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare. Länsstyrelsen handlägger stödet

Stáloluokta. Foto: Carl-Johan Utsi

Natur och landsbygd

Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Miljö och vatten

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag.

Om oss

Landshövding

Lotta Finstorp är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Hon är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten.

Mostphotos

Djur

Älgjakt

Här hittar du information om jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområden.

NYHETER

 • 2021-04-16

  Pandemin har satt kommuners arbete med romsk inkludering på paus

  Det senaste årets arbete med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland ...
 • 2021-04-16

  Sök stipendium för utbildning och forskning

  Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond har till ändamål att understödja studier, undervisning och vetenskaplig forsk...
 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet,...