KALENDER

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

 • 01 jun 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  SO-information och inspirationsdag Välkommen till en information- och inspirationsträff för samhällsorientering. Träffen arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. ...

  Anmäl dig här – senast 25 maj

 • 01 jun 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.15
  Tillit, trygghet och fredliga konflikter I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 ska arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala events. Nu är det dags för Edna Erikssons föreläsning om vad som bygger tillit, trygghet och skapar möjli...

  Anmäl dig här – senast 28 maj

 • 15 16 jun 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Utbildning i FREDA bedömningsinstrument Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och den ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken...

  Anmäl dig här – senast 28 maj

Mostphotos

Bo och leva

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare. Länsstyrelsen handlägger stödet

Stáloluokta. Foto: Carl-Johan Utsi

Natur och landsbygd

Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Miljö och vatten

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag.

Om oss

Landshövding

Lotta Finstorp är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Hon är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten.

Mostphotos

Djur

Älgjakt

Här hittar du information om jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområden.

NYHETER

 • 2021-05-11

  Vad gäller för partybussar, student-utspring och studentfirande?

  I dagarna skickar Länsstyrelsen ut ett informationsbrev till länets bussbolag för att informera om den tillfälliga covid-19-lagen och vad som gäller för så kallade partybussar. Även länets gymnasieskolor får ett informationsbrev, som förutom partybussar tar upp rekommendationer inför kommande student- och skolavslutningar.
 • 2021-05-11

  Länsstyrelserna lanserar webbplats om mänskliga rättigheter

  Arbetar du i offentlig sektor och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter? Länsstyrelserna lanserar en MR-webb som ett ...
 • 2021-05-10

  Klarläggande: Länsstyrelsen har inte förordat en förkortning av ripjakt ovan odlingsgränsen

  Regeringen har den 6 maj beslutat om nya tider för ripjakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den...
 • 2021-05-10

  Omhändertagen hund till salu

  Länsstyrelsen i Norrbotten säljer en omhändertagen hund. Det är en hane av chihuahua-typ som är cirka tre år gammal.