Covid-19

Råd, information om covid-19 i Norrbotten och Länsstyrelsens uppdrag kopplat till coronapandemin.

KALENDER

 • 15 16 jun 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Utbildning i FREDA bedömningsinstrument Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och den ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 23 03 aug 2021 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 17.00
  Demokratistugan besöker länet Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskap...

  Anmäl dig här – senast 3 september

 • 23 03 aug 2021 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 17.00
  Norrbottens digitala demokratistuga Under samma period som demokratistugan befinner sig i länet bjuder Länsstyrelsen in till en digital föreläsningsserie för att öka kunskapen och stimulera till samtal om demokratin och dess utmaningar ...

  Anmäl dig här – senast 3 september

 • 13 sep 2021 Klocka som ikon 14.30 - 16.00
  Nu gör vi Agenda 2030 i Norrbotten. Men hur? Save the date! I höst drar vi igång en serie av webbinarier som ska ta länets arbete med Agenda 2030 vidare.

  Anmäl dig här – senast 10 september

Kulturreservatet Gallejaur

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag.

ett medelålders par och två bruna kor i landsbygdsmiljö

Natur och landsbygd

Förvärv av lantbruksfastighet

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Mostphotos

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid19-lagen

Nu kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Miljö och vatten

Transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du avfall från egen verksamhet? Då behöver du tillstånd för att transportera avfall eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Fjällfisk som två händer håller i i grunt vatten Foto: Länsstyrelsen

Djur

Fiske i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

En människa vandrar på en spångad led i fjällmiljö med höstig natur.Foto: H Hjort

Besöksmål

Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

NYHETER

 • 2021-06-10

  Loppis i sommar? Se till att den är smittsäker

  Du som anordnar en loppmarknad måste följa den tillfälliga covid-19-lagen för en smittsäker loppmarknad.
 • 2021-06-09

  Fältarbeten i Norrbotten i sommar

  I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter...
 • 2021-06-09

  Regional samverkan under pandemin utvärderad med gott resultat

  En utvärdering som Länsstyrelsen har gjort visar att samverkan i länet har fungerat bra och inneburit ett stöd för länets ...