Länsstyrelsen Norrbotten – Norrbotten

Nya pandemirestriktioner från och med 1 december

Folkhälsomyndigheten har i en hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning. Regeringen meddelade den 17 november att de har för avsikt att gå vidare med förslaget och att det ska börja gälla den 1 december 2021.

KALENDER

 • 01 dec 2021 Klocka som ikon 08.30 - 14.30
  Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa? Den 1 december 2021 arrangeras årets nationella konferens om föräldraskapsstöd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tillsammans med Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Social...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 02 dec 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2021 Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 01 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Hållbar besöksnäring i fjällen Ta del av intressanta föredrag och medverka i diskussioner om nutid och framtid i fjällen. Hur vill vi att besöksnäringen ska se ut om 5 år eller 10 år?

  Anmäl dig här – senast 29 november

 • 07 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Dialogdag om näringslivssamverkan Näringslivet spelar en viktig roll inom både den fredstida krisberedskapen och totalförsvaret. Det är därför viktigt att vi tillsammans agerar för att stärka förutsättningar att öka vår beredskap.

  Anmälningsdatum är passerat

Gränsskylt som visar Sverige inringat at gula EU-stjärnor

Samhälle

Gränsinformation

Här hittar du ansvariga myndigheters information gällande resor och trafik mellan Sverige, Norge och Finland.

Tre nummer av tidningen Norrbruk

Natur och landsbygd

Nytt nummer av Norrbruk

I nya numret kan du kan bland annat ta del av hur Kallax by producerar egen surströmming, hur Formstråket i ett levande samarbete samlar verksamheter och till slut blivit ett begrepp. Prenumerera här!

grävskopa i vattendrag för projektet EXPERT. Foto: Länsstyrelsen

Miljö och vatten

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

en mans hand trär en vigselring på en kvinnas ringfinger

Bo och leva

Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Om oss

Jobba hos oss

På uppdrag av regeringen arbetar vi för att främja Norrbottens utveckling och för att nationella mål och beslut får genomslag i länet. I vårt arbete påverkar vi människors vardag och framtid och bidra

Mostphotos

Djur

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

NYHETER

 • 2021-11-23

  Kolartic programmet - en möjlighet för gränsregionalt samarbete

  Kolarctic är ett utav EUs gränsregionala program där det finns möjlighet till att söka projektpengar till gränsregionala s...
 • 2021-11-22

  Så snabbt tog platserna slut till årets adventsfika

  På söndag den 28 november öppnar landshövdingen Lotta Finstorp med make Christer Dahlén portarna till residenset för 150 f...
 • 2021-11-19

  En vecka fri från våld i Norrbotten

  Varje dag utsätts många kvinnor och unga tjejer för våld av män och killar de har en relation med och många barn upplever ...