Jättadalen-Öglunda grotta

Vandringen upp till Jättadalen är brant och ganska ansträngande. Stanna gärna till vid en källa med friskt vatten längs vägen. Väl uppe har du en milsvid utsikt över Vallebygden med sin mosaik av sjöar, lövskogar och hagmarker och du kan se ett blånande Kinnekulle i fjärran.

Den hårda bergarten diabas har skyddat västgötabergen, däribland Billingen, från att brytas ner genom is, vind och vatten.

Pelare och klyftor

Jättadalen är en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup på västsidan av Billingen. Vid Jättadalen bildar diabasen lodräta stup, med pelare och klyftor. Nedanför stupen finns rasbranter med nedfallna, kantiga block av diabas.

Grottliknande rum

Från utsiktspunkten ovanför Jättadalen fortsätter stigen söderut. Någon kilometer längre fram ligger Öglunda grotta. Här har enorma diabasblock kommit att bilda ett grottliknande rum. Det finns också fristående pelare av diabas.

Rundslingan är drygt 3 kilometer lång.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Jättadalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka sten eller på annat sätt skada marken
 • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg
 • tälta eller ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra upp eld annat än på därför iordningställd plats
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län