Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Onsö

Onsö ligger i Vänern, strax väster om Dillö. Onsö skiljs från Torsö-Fågelö-Dillö av Onsösundet.

Onsö ligger i Vänern, strax väster om Dillö. Onsö skiljs från Torsö-Fågelö-Dillö av Onsösundet.

Naturen på Onsö är varierad och innehåller ett mycket rikt växt- och djurliv.
Här finns en oexploaterad skärgårdsmiljö tillsammans med naturskogsartad barrskog och traditionell bondeskog. Med traditionell bondeskog menas att djur (får och nötkreatur) går fritt och betar i skogen och att det sker ett regelbundet men begränsat virkesuttag från skogen, precis så som bonden gjorde förr. Detta syns idag i form av både mindre och större luckor i skogen. På Onsös södra del finns också fantastiskt vackra och vidsträckta hagmarker och öppna strandängar. I hagmarkerna finns ett stort antal värdefulla ädellövträd, främst i form av ek.

Växter och fåglar

Skogarna är till stor del belägna på rikare berggrund. På vårarna lyser marken i blått av blommande blåsippor men här finns också flera mer krävande arter som vårärt och desmeknopp.

Utanför Onsö finns såväl på västra som på norra sidan mer eller mindre kala fågelskär. På några av dem som i stort sett saknar vegetation finns kolonier av häckande vitfågel, exempelvis havstrut, skrattmås, fiskmås, silvertärna och fisktärna.

Friluftsliv

Onsö är ett omtyckt besöksmål. Under främst sommarhalvåret är Onsö ett värdefullt utflyktsområde för båtburna besökare, med fina naturhamnar och platser för bad och avkoppling I reservatet ingår också en liten hamn på Dillö där besökarna kan lägga i kajaker eller en mindre båt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Onsö men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än två dygn i sträck på samma plats.
  • Förtöja båt eller annan farkost mer än två nätter i sträck på samma plats.
  • Under tiden 1 april till 31 juli vistas inom det område kring Yttre Armholmarna som markerats med tillträdesförbud och på kartan i beslutets bilaga 1b.
  • Ha hund okopplad under tiden 1 mars–30 september.
  • Ta bort eller på annat sätt skada döda träd eller buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner.
  • Så, plantera eller sätta ut arter från samtliga artgrupper.
  • Elda annat än i medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2005
Areal: cirka 813 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Ön ägs av Naturvårdsverket.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss