Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älmås

De gamla byarna Älmås och Pålsbo visar unika spår av äldre tiders odlingslandskap. Området är relativt opåverkat av bebyggelse och fritt från större exploateringar.

Området har brukats i många hundra år och det avspeglas i den rikliga förekomsten av fossil åkermark från olika tidsperioder. Många stenmurar och husgrunder finns dokumenterade redan på 1869 års laga skifteskarta vilket ger en unik möjlighet att visa ett 1800-talslandskap.

Delar av området hävdas fortfarande men de öppna ytorna har under många år minskat och ersatts av lundar och skogar. Många av de äldre askarna och lindarna visar spår av hamling.

Skötselgynnade växter du kan hitta i naturreservatet är till exempel svinrot, slåttergubbe och stagg. På de gamla träden finns rikligt med skyddsvärda lavar och mossor.

Vandringsleder

Från naturreservatets entré utgår tre markerade spår. Ett spår är 2,4 kilometer långt och längs det markerat intressanta platser som visar områdets tidigare historia. Dessutom finns en ”skogsslinga” som särskilt vänder sig till barn och ungdomar. Den är runt 2,7 kilometer lång.

Uppgifterna om lederna är tagna från Borås Stads webbplats, besök för mer information:

Älmås, vandringsleder, Borås Stad Länk till annan webbplats.

Skogsslingan är 2,4 kilometer och längs med vägen finns skyltar med allt från information om skogsbruk till beräkningsövningar. Informationen riktar sig i första hand till elever i årskurs 4-9, men den kan även passa såväl yngre som äldre.

Information till lärare inför besök på Borås Stads skogsslinga i Älmås

 • Parkeringsplats vid entrén för 4-5 bilar men det går bra att stanna även vid ladugården 100 meter öster om informationstavlan eller nere vid gamla grusgropen 100 meter väster om informationstavlan om parkeringsplatsen är full eller ni kommer med egen buss.
 • Närmaste busshållplats är Hagadalen som ligger 200 meter från reservatet. Buss linje 350 eller 360 går från Borås resecentrum. Resan med buss tar cirka 10 minuter.
 • Det finns två rastplatser. Inne i ladugården finns ett rum med cirka 16 sittplatser. Vid Svarttjärn finns en grillstuga och en grillplats. Dessutom finns bord och bänkar på ytterligare tre platser.
 • Toalett och soptunna finns under sommarhalvåret.
 • Skogsslingan följer till största delen det markerade 2,4 km spåret.

Klassning: Medel

Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten: Vindskydd och grillplats vid Svarttjärn nära spåret.

Parkering: Vid naturreservatet, därifrån 0 meter.

Närmaste busshållplats: Hagadalen, därifrån cirka 150 meter.

Klassning: Medel

Tillgänglighetsanpassad: Nej

Parkering: Vid naturreservatet, därifrån 0 meter.

Närmaste busshållplats: Hagadalen, därifrån cirka 150 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Älmås men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • insamla, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur annat än bär och matsvamp
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld på annan än av förvaltaren särskild anvisad plats
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida eller cykla utanför vägar, stigar och leder
 • framföra motordrivet fordon annat än till av förvaltaren anvisad plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2006
Areal: 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Älmås är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Hagadalen som ligger 200 meter från reservatet.

Älmås ligger sex kilometer Sydost om Borås, öster om Kråkered, längs väg 27. Följ skyltar från Riksväg 27.

Länk till karta med vägbeskrivning, Eniro Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss