Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kollungeröd Vatten

Naturreservatet Kollungeröd vatten utgör en av Bohusläns få lerslättsjöar. Den har stora värden för fågellivet. Stränderna kantas av vidsträckta vassområden och djupet är bara cirka 1,5 - 2 meter.

Sjöns omgivningar präglas av odlingslandskapet med vidsträckta åker- och betesmarker omväxlande med lövskogspartier och barrskogsklädda sluttningar. Sjön har varit utsatt för sjösänkningsföretag.

Fiskjuse. Foto: Erik Landgren

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren

Rikt fågelliv

Sjön är intressant både som sträcklokal och som häckningslokal. Flera andarter som kan ses här är sällsynta i övrigt i länets sjöar. Fiskgjuse och brun kärrhök har fångstrevir i sjön och under sträcktid, vår och höst, kan man få se brushane och grönbena. Hägrar från en närbelägen koloni är en vanlig syn längs stränderna. Sammanlagt har ett fyrtiotal arter dokumenterats som är mer eller mindre knutna till sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kollungeröd vatten men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra hund
  • campa
  • använda transistorapparat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 392 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Vägar leder hit från Svanesund eller Varekil. Sjön är tillgänglig för besökare endast via en stig från parkeringsplatsen vid reservatets nordgräns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss