Hindens udde-Svalnäs

Foto: Anders Stagen

Hindens udde är den inre delen av Hindens rev, som är en långsträckt udde som sticker ut i Vänern som en halv mil lång spjutspets. Vid början av revet ligger det populära Svalnäsbadet eller "Vänerns riviera" som den kilometerlånga sandstranden ofta kallas.

Hindens udde bildades vid inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan. Det fortsätter ytterligare 3-4 kilometer ut i Dalbosjön som Hindens rev. Bildningarna ingår i den så kallade mellansvenska israndzonen som kan följas från Raerna i södra Norge över Dalsland, Skaraborg och Östergötland till Salpausselkä i södra Finland.

Flygsandfält med dyner

Vid Svalnäs finns ett flygsandfält med jämn terräng, men också några tydligt utformade dyner. Dynerna är bevuxna med en oftast gles tallskog. Längre ut på udden blir graninslaget i skogen större och även ek, sälg, rönn och al förekommer. Yttre delen av udden består av enbuskmarker med inslag av nypon.

Vid badplatsen vid Svalnäs finns flera stora parkeringsplatser. Här finns också kiosk, toaletter och soptunnor under badsäsongen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Hindens udde - Svalnäs men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar upplåtna för allmänheten
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller jämförlig anordning
 • gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • rida söder om vägen mot Hindens rev
 • medföra hund på badstranden under tiden 1 juni-31 augusti.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är enligt 12 kap 2 st brottsbalken straffbart.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 224 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Lidköping

Hitta hit

Hindens udde ligger på västra sidan av Kålland, nordväst om Söne.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.