Bäveån nedre

Bäveån är ett vattendrag med många intressanta miljöer. Landskapet kring delar av dess nedre flöde är skyddade som naturreservat. För stadsbefolkningen i Uddevalla och inte minst för ornitologiskt intresserade är markerna kring Bäveån ett omtyckt strövmål. Genom att Bohusleden passerar genom området har det betydelse också för långväga vandrare.

Området utgör en del av det gamla Uddevallasundet som tidigare var en trång passage mellan Västerhavet och Östersjöbäckenet. Skalinblandningen i jorden är här påfallande och har lett till omfattande täktverksamhet. Härigenom har två småsjöar skapats i den östra flacka delen av reservatet i nära kontakt med åfåran. Sjöarna och omgivande kärrmarker har högt värde för näringssökande fågel.

I väster passerar ån genom en trång kanjonliknande dal, som är mycket sevärd. En stig löper här längs sydsidan av vattendraget. Sjön Surveln strax norr därom är bekant som lokal för den i länet ytterst sällsynta gotlandsagen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bäveån Nedre men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1987
Areal: cirka 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Området nås lättast från parkeringsplats intill riksväg 44 några få kilometer öster om Uddevalla. Småvägar och stigar leder in i området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss