Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Bäveån nedre

Bäveån är ett vattendrag med många intressanta miljöer. Landskapet kring delar av dess nedre flöde är skyddade som naturreservat. För stadsbefolkningen i Uddevalla och inte minst för ornitologiskt intresserade är markerna kring Bäveån ett omtyckt strövmål. Genom att Bohusleden passerar genom området har det betydelse också för långväga vandrare.

Området utgör en del av det gamla Uddevallasundet som tidigare var en trång passage mellan Västerhavet och Östersjöbäckenet. Skalinblandningen i jorden är här påfallande och har lett till omfattande täktverksamhet. Härigenom har två småsjöar skapats i den östra flacka delen av reservatet i nära kontakt med åfåran. Sjöarna och omgivande kärrmarker har högt värde för näringssökande fågel. I väster passerar ån genom en trång kanjonliknande dal, som är mycket sevärd. En stig löper här längs sydsidan av vattendraget. Sjön Surveln strax norr därom är bekant som lokal för den i länet ytterst sällsynta gotlandsagen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bäveån Nedre men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987
Areal: cirka 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Området nås lättast från parkeringsplats intill riksväg 44 några få km öster om Uddevalla. Småvägar och stigar leder in i området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.