Garparör

Garparör betesmark

Odlingslandskapet i Garparör sköts på traditionellt sätt med slåtter, bete och hamling. Här finns även rester efter tidigare generationers liv och arbete.

Följ strövstigen genom Garparörs hagmarker, ängar. Stigen leder förbi en klapperstensvall från tiden då inlandsisen smälte och Baltiska issjöns strand gick här. Du passerar en lindäng med gamla ihåliga och hamlade träd, d.v.s. träd vars löv och kvistar skördats som vinterfoder. Hamlingen var förr viktig för att få tillräckligt med föda åt kreaturen.

Kvarnar och gravrösen

Utmed bäcken som rinner genom Garparör finns rester efter kvarnar och kvarndammar. Här finns också domarringar, rösen och resta stenar. I odlingsrösena växer ofta ask, alm och lind. Göktyta, flugsnappare och nötväcka häckar i de ihåliga träden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Garparörs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t ex genom blomplockning eller uppgrävning av växter
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedda vägar
  • parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1973
Areal: ca 44 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Garparör ligger ca 15 km norr om Skövde, längs vägen mellan Skövde och Mariestad. Vägvisning finns från stora vägen.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats