Garparör

Odlingslandskapet i Garparör sköts på traditionellt sätt med bete och hamling. Här finns även rester efter tidigare generationers liv och arbete.

Följ promenadstigen, cirka två kilometer lång, genom Garparörs hagmarker och skogar. Stigen leder förbi en klapperstensvall från tiden då inlandsisen smälte och Baltiska issjöns strand gick här. Du passerar en lindäng med gamla ihåliga och hamlade träd, det vill säga träd vars löv och kvistar skördats som vinterfoder. Hamlingen var förr viktig för att få tillräckligt med föda åt kreaturen.

Kvarnar och gravrösen

Utmed bäcken som rinner genom Garparör finns rester efter kvarnar och kvarndammar. Här finns också domarringar, rösen och resta stenar. I odlingsrösena växer ofta ask, alm och lind. Göktyta, flugsnappare och nötväcka häckar i de ihåliga träden.

Garparör betesmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Garparörs naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom blomplockning eller uppgrävning av växter
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på avsedda vägar
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 44 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Garparör ligger cirka 15 kilometer norr om Skövde, längs vägen mellan Skövde och Mariestad. Vägvisning finns från stora vägen.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss