Björnöns domänreservat

Björnöns domänreservat består av så kallad naturskog. Tallarna, och en del av granarna, torde vara gott och väl 150 år gamla. Skogen har alltså inte avverkats på långa tider. Enstaka torrakor och kullfallna träd förekommer i området.

Vegetationen är artfattig men representativ för normal barrskog på ganska mager mark. Mossor och lavar dominerar men i den nordöstra delen finns bland annat vårfryle, ärenpris, skogssallat och smultron.

Orkidén knärot har en rik förekomst i reservatet. Även linnéa växer längs en väg. Mossor och lavar som visar på att skogen har lång kontinuitet är exempelvis vågig sidenmossa, flarnlav och gammelgranlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björnön men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon annat än på befintlig bilväg
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
 • cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Hitta hit

Björnön ligger cirka sju kilometer sydväst om Skara. Från E20, ta av söderut mot Norra Vånga. Efter (lite drygt) två och en halv kilometer tar du vänster (österut). Björnön ligger ganska exakt en och en halv kilometer in på vägen. Parkeringsplats finns inte.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss