Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Färdsleskogen

Området ligger i Risveden, i närheten av flera befintliga och planerade naturreservat och gränsar direkt till Slereboåns dalgång.

Området består av gammal grandominerad barrskog. De äldsta granarna och tallarna är runt 140 år. Terrängen kännetecknas av hög luftfuktighet påverkad av bäckar och sumpskogar. Växt- och djurlivet är artrikt och typiskt för sydvästsvenska barrskogar. Bland annat har här hittats blåtryffel, gränsticka mindre hackspett med flera. Duvhök och bivråk häckar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Färdsleskogen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • medföra okopplad hund. Gäller ej vid jakt eller eftersök av skadat vilt
  • utplantera växt- eller djurart

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016
Areal: cirka 58 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss