Oxeklev

Foto: Lennart Olsson

Oxeklevs naturreservat på södra Kroppefjäll utgör ett stycke äldre opåverkad barrskog. Skogen i området har fått utvecklas relativt fritt under lång tid och har karaktären av gammelskog med mer än hundraåriga tallar och senvuxna ekar i branterna.

Här finns arter som är knutna till orörda skogsmiljöer som grantaggsvamp, liten spiklav, tjäder och spillkråka. I dalgångarna finns små myrmarker och några myrgölar. Alldeles vid vägen finns också en bergsbrant med en äldre källa där rutlungmossa och andra mer krävande växtarter förekommer.

Oxeklev. Foto: Lennart Olsson

Foto: Lennart Olsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Oxeklev men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • utplantera främmande växt- eller djurarter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2015
Areal: ca 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Oxeklevs naturreservat ligger omedelbart norr om vägen mellan Årbol och Stigen. Från 45:an kan man köra in vid Brålanda och ta av mot Sundals Ryr och Stigen.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats