Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Oxeklev

Foto: Lennart Olsson

Oxeklevs naturreservat på södra Kroppefjäll utgör ett stycke äldre opåverkad barrskog. Skogen i området har fått utvecklas relativt fritt under lång tid och har karaktären av gammelskog med mer än hundraåriga tallar och senvuxna ekar i branterna.

Här finns arter som är knutna till orörda skogsmiljöer som grantaggsvamp, liten spiklav, tjäder och spillkråka. I dalgångarna finns små myrmarker och några myrgölar. Alldeles vid vägen finns också en bergsbrant med en äldre källa där rutlungmossa och andra mer krävande växtarter förekommer.

Oxeklev. Foto: Lennart Olsson

Foto: Lennart Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Oxeklev men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • utplantera främmande växt- eller djurarter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015
Areal: cirka 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Oxeklevs naturreservat ligger omedelbart norr om vägen mellan Årbol och Stigen. Från 45:an kan man köra in vid Brålanda och ta av mot Sundals Ryr och Stigen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss