Mollungen

Foto: Martin Fransson

Mollungen i Herrljunga kommun är ett gammalt frälsehemman och en av de större gårdarna i denna del av Gäsene härad. Gården och dess närmaste omgivningar har blivit kända för de stora bestånden av bok, bland de största i gamla Älvsborgs län.

Förutom nära gårdsbebyggelsen finns bokbestånd i sluttningen ner mot sjön Sandsken. Nere vid sjön möter ett omväxlande landskap med hagmarker och små ängar.

Bokskogarna i dessa trakter var förr betydligt större och omfattade på medeltiden huvuddelen av Borgstena, Od och Molla socknar. I reservatet finns ett flertal spår och lämningar av äldre brukning och bebyggelse.

Sällsynta lavar

De vackraste bokbestånden finns väster om torpet Jättabacken och många träd är mycket grova. Rikligt med lunglav finns på några av dem. Totalt är 147 olika lavar och 27 olika mossor registrerade. Hela sluttningen ner mot sjön Sandsken domineras av varierande lövskogar och rester av kulturlandskap.

Rikare lundartad flora förekommer här på vissa platser, med arter som trolldruva, vätteros, desmeknopp och dvärghäxört.

Fågelfaunan innehåller arter som mindre hackspett, stenknäck, mindre flugsnappare, och stjärtmes. En rik och exklusiv insektsfauna med flera skyddsvärda arter finns också. Ett antal stigar och vägar finns inom området.

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mollungen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • rida
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • tälta
  • anordna motortävling, skyttetävling eller orienteringstävling
  • plocka, insamla eller gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 171 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Hitta hit

Ta av mot Mollungen/Sandsken utefter vägen Od-Borgstena. Parkeringsplatser finns på två platser inom reservatet, dels på den gamla åkertegen öster om bokskogen och gården Stora Mollungen, dels norr om gården och allmänna vägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss