Åby

Åbyfjorden.

Naturvårdsområdet Åby utgörs av ett strandparti längs västsidan av Åbyfjorden. Här ligger besöksmålet Nordens Ark som tar hand om utrotningshotade djur.

I den kuperade terrängen med omväxlande miljöer som barr- och lövskog, bäckraviner samt bergspartier med rasbranter har man uppfört en anläggning för utrotningshotade djur, Nordens Ark, unik för Sverige. En del av anläggningen är mot avgift öppen för allmänheten.

Turistobjekt med utrotningshotade djur

På Nordens Ark kan besökare få se många exotiska djur, alla på gränsen till utrotning. Även inhemska djurarter som utter, lodjur, fjällräv och järv ingår i detta räddningsprojekt, där yttersta avsikten är att genom uppfödning och utplantering stärka vilda stammar av respektive art.

Lång kulturhistoria

Området har också stora kulturhistoriska värden genom fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse. Åby säteris nuvarande manbyggnads äldsta del uppfördes troligen på 1720-talet, men säteriet finns nämnt i dokument från 1300-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Åby, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • medföra okopplad hund
  • rida annat än på grusad väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 64 hektar
Naturvårdsförvaltare: Stiftelsen Nordens Ark
Kommun: Sotenäs

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Läget invid allmänna vägen mellan Gläborg och Kungshamn gör området lättillgängligt.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss