Åby

Åbyfjorden.

Naturvårdsområdet Åby utgörs av ett strandparti längs västsidan av Åbyfjorden. Här ligger besöksmålet Nordens Ark som tar hand om utrotningshotade djur.

I den kuperade terrängen med omväxlande miljöer som barr- och lövskog, bäckraviner samt bergspartier med rasbranter har man uppfört en anläggning för utrotningshotade djur, Nordens Ark, unik för Sverige. En del av anläggningen är mot avgift öppen för allmänheten.

Turistobjekt med utrotningshotade djur

På Nordens Ark kan besökare få se många exotiska djur, alla på gränsen till utrotning. Även inhemska djurarter som utter, lodjur, fjällräv och järv ingår i detta räddningsprojekt, där yttersta avsikten är att genom uppfödning och utplantering stärka vilda stammar av respektive art.

Lång kulturhistoria

Området har också stora kulturhistoriska värden genom fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse. Åby säteris nuvarande manbyggnads äldsta del uppfördes troligen på 1720-talet, men säteriet finns nämnt i dokument från 1300-talet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Åby, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • medföra okopplad hund
  • rida annat än på grusad väg.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 64 hektar
Naturvårdsförvaltare: Stiftelsen Nordens Ark
Kommun: Sotenäs

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Läget invid allmänna vägen mellan Gläborg och Kungshamn gör området lättillgängligt.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.