Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vägeröd

Foto: Emma Roland

Strax öster om Fiskebäckskil ligger det välbesökta naturreservatet Vägeröd. Allra mest känt är området för sina blåsippor. De blommar här i stora mängder under våren innan lövträdens krontak sluter sig i ek- och bokskog.

Området är kuperat med gott om block och lodräta stup. På höjderna dominerar kala hällmarker med spridda träd av främst ek och tall. Det finns också hävdade kulturmarker med åkrar, havsstrandängar och träd- och buskbevuxna betesmarker. I övergången mellan skog och öppen mark finns brynmiljöer som är viktiga för insekter och fåglar.

Krumma och tuktade träd

Trädskiktet i lövskogen är mycket varierande, men det är ek och bok som dominerar. På flera platser finns så kallad krattekskog. Den kännetecknas av krumma träd som tuktats av såväl väder och vind som betande älg och rådjur. I sydvästra delen av området finns en damm som kallas Edsvattnet. Här vittnar fällda träd och stubbar om att det finns bäver i området.

Råglosta och vätteros

Du hittar det sällsynta och hotade gräset råglosta i reservatet. Här växer också godbitar som gullviva, slåttergubbe och vätteros. På flera platser klättrar både murgröna och vildkaprifol uppför trädstammar och stenar. För den moss- och lavintresserade finns mycket att upptäcka. Här finns till exempel stor ärgmossa och örtlav. Även svampfloran är speciell med flera ovanliga arter.

Det finns några olika stigar i området. En av lederna följer den gamla landsvägen, som var i bruk ännu under 1930-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vägeröds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ställa upp husvagn/husbil för övernattning
  • göra upp eld annat än på de av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldplatserna
  • bryta kvistar, gräva upp kärlväxter, samla in lavar, mossor, vedsvampar och insekter, skada döda träd och vindfällen
  • medföra okopplad hund
  • framföra motorfordon längre än till parkeringsplatsen
  • rida annat än på anvisade ridstigar, se karta Länk till annan webbplats..

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2003
Areal: cirka 121 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Vägeröd ligger på Skaftö. Cirka 1,5 kilometer efter Skaftöbron finns på vänster sida en skyltad väg till reservatets parkeringsplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss