Tanumskilen

Tanumskilen mot öster

Tanumskilen, eller Tannamskilen, ligger några kilometer norr om samhället Sannäs. De norra och östra strandpartierna består av sanka, betade strandängar med en brant lövskogsbevuxen bergssluttning i söder.

Sångsvan. Foto: Erik Landgren

En rik undervattensvegetation med bland annat bandtång och olika natingarter gör att området är viktigt för vadare och sjöfågel. Gräsand och kricka förekommer i stort antal, men också knölsvan, sångsvan, bläsand, knipa, ejder och häger finns här. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tanumskilens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att under tiden 1 april till 15 juli utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen beträda eller vistas inom området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1969
Areal: cirka 49 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Från vägen mellan E 6:an och Sannäs tar man av mot Raftötången. Denna väg går längs med Tanumskilen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss