Tanumskilen

Tanumskilen mot öster

Tanumskilen, eller Tannamskilen, ligger några kilometer norr om samhället Sannäs. De norra och östra strandpartierna består av sanka, betade strandängar med en brant lövskogsbevuxen bergssluttning i söder.

Sångsvan. Foto: Erik Landgren

En rik undervattensvegetation med bland annat bandtång och olika natingarter gör att området är viktigt för vadare och sjöfågel. Gräsand och kricka förekommer i stort antal, men också knölsvan, sångsvan, bläsand, knipa, ejder och häger finns här. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tanumskilens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att under tiden 1 april till 15 juli utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen beträda eller vistas inom området.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969
Areal: ca 49 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Från vägen mellan E 6:an och Sannäs tar man av mot Raftötången. Denna väg går längs med Tanumskilen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.