Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rammdalen

Foto: Leif Danielsson

Rammdalen utgör en del av kärnan i Risveden, ett stort och förhållandevis opåverkat barrskogslandskap. Området präglas av en markant sprickdal som bildar Rammdalen och Rammsjön. Branta bergsstup bidrar till att skapa ett dramatiskt, vildmarksartat landskap. Här finns gamla gränsstenar, Skäddas grotta och en förmodad offerkälla.

Nötkråka. Illustration: Christina Claesson

Nötkråka. Illustration: Christina Claesson

I dalen finns en flora med flera sällsynta lavar och mossor, många upptagna på Naturvårdsverkets rödlistor. Vid Lerkärr finns gotlandsag och i dalen ormbunksarter som kambräken och kärrbräken. Bland mossorna bör skirmossan framhävas. För djurlivet är reservatet en viktig del av Risvedens kärnområde där flera mindre vanliga arter förekommer. Det är inte ovanligt att stöta på tjäder, nötkråka, sparvuggla, pärluggla, fiskgjuse och de flesta hackspettsarterna.

Vida utsikter

Den dramatiska och urskogsartade naturen erbjuder besökaren goda möjligheter till natur- och vildmarksupplevelser. Från Rammdalsberget har man en vidsträckt utsikt där Rammsjön och odlingsmarkerna vid Skäfthult ligger inbäddade i skogshavet. En väl upptrampad stig leder genom reservatet, det så kallade Risvedenspåret. Den börjar vid Sjöviks samhälle och fortsätter via Rammdalen till Ljusevattnet och Klevsjö Loft.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Rammdalen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost
 • cykla
 • rida
 • tälta
 • göra upp eld
 • plocka eller gräva upp växter eller samla in vedsvamp eller lav
 • bryta kvistar
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • medföra okopplad hund (gäller ej användande av hund vid jakt)
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fasta orienteringskontroller
 • bedriva bergsklättring med klätterredskap.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 28 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lerum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

Rammdalen ligger i Lerums kommun, 3 kilometer väster om Östad, men nås lättast från Skogstorpsvägen i väster.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss