Skultorpsprofilen

Skultorpsprofilen är ett område med kalktuff som skyddades som naturminne 1927 och blev naturreservat 2011.

Det ligger sydost om Skultorp och norr om Nohlmarkens naturreservat. Kalktuff bildas av kalkhaltigt grundvatten som tränger upp till jordytan och bildar en avlagring.

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: naturminne 1927, naturreservat 2011
Areal: 0,05 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde