Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kröklings hage

I Kröklings hage finns flera naturtyper, bland annat ädellövskog och löväng.

Kröklings hage är ett naturreservat med omväxlande natur. Området är väldigt kuperat och här finns ädellövskog, blandskog och löväng. Två raviner utgör intressanta spår efter Toarpsissjöns avtappning i samband med landisens avsmältning. Den ena ravinen är en förkastning som kallas Hovalida stup, med branta klippväggar, stora klippblock och högvuxna granar. I den södra ravinen blir jordmånen rikare och denna del domineras av lövträd. Allra längst i söder finns en ekhage med grova träd och en rik moss- och lavflora. Längs bäcken är det blandskog med ett artrikt fältskikt. Här växer bland annat gullpudra, hässleklocka, springkorn och vänderot.

Mellan ravinerna finns en ängsmark som ett populärt fikaställe för besökare i naturreservatet. Slåtterängen slås årligen av naturskyddsföreningen. Ängar har ofta höga naturvärden. Detta då kontinuerlig slåtter och bortförsel av hö, skapar förutsättningar för fler arter att konkurrera om plats i ängen. Arter som brudbröd, stor blåklocka och slåttergubbe växer här.

Genom att följa någon av stigslingorna genom naturreservatet får du ett smakprov av områdets olika naturtyper. Leden går även genom de två ravinerna. Fortsätt gärna till nästa naturreservat, Mölarp, som gränsar till Kröklings hage.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kröklings hage men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • inom området fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar samt borttaga andra växter eller växtdelar
  • inom området döda, skada eller fånga vilt levande djur eller sådant djurs ägg eller bo.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1962
Areal: 14 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid den vackra stenbron Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering.

Här utgår en 5 kilometer lång vandringsslinga, vilken också passerar Mölarps ö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss