Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ödsmåls kile

Foto: Hans Alexandersson

Ödsmåls kile är en grund havsvik, vars djup endast överstiger 1 meter i den yttre delen. Vid lågvatten friläggs stora ytor i kilens inre del samt öster om Råholmen. Dessa blir utmärkta näringsplatser för vadarfåglar. Översvämningsytorna övergår inåt i vidsträckta strandängar med saltpåverkad gräsvegetation. Reservatet omges dels av odlad mark, dels av hällmarker.

På de grunda lerbottnarna växer bandtång, kransalger och skruvnate, som är av stor betydelse som näringskälla för simänder och svanar. Ödsmåls kile gästas vår och höst av ett stort antal vadare och änder, som kustpipare, storspov, myrspov, kärrsnäppa och brushane. Bland häckfåglarna finns kärrsnäppa som här har en av sina få fasta lokaler i Bohuslän. Inåt ängarna hörs ibland kornknarr. Kärrhökar, fiskgjuse, tornfalk och berguv ses regelbundet.

Botaniskt rikt

Området har också stora botaniska värden. Arter som glasört och havssäv växer på ängsmarken närmast vattnet. På fastmarksängarna finns bland annat ängsbräsma och ängsgröe. Söder om Sörgård finns torrängar på sandig mark. Här finns en artrik och färggrann örtflora med styvmorsviol, nagelört och gul och vit fetknopp.

Skyddat för fåglarna

Under flyttnings- och häckningsperioderna råder tillträdesförbud i reservatet. Fåglarna kan dock studeras från en mindre plattform som ligger i reservatets södra del intill vägen till Rörtången. I anslutning till denna finns en parkeringsplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ödsmåls kile. Allemansrätten gäller och det går bra att tälta men tänk på att det inte är tillåtet att

  • köra motorbåt
  • vistas inom området under tiden 1 april–15 juli samt 1 september–15 november
  • elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1974
Areal: ca 237 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Ödsmåls kile ligger sydväst om Solberga och nås från någon av de små vägar som går längs reservatets gränser.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss