Skyfallsliknande regn i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ranneberget

Du hittar Ranneberget i den sydöstra delen av Lianefjället i Melleruds kommun. Det är ett starkt kuperat område med flera markerade höjder och mellanliggande dalgångar. Höjderna bjuder på en storslagen utsikt över slättbygderna i öster och sydost.

På de högsta kullarna dominerar fattig barrskog. Mest tall och vårtbjörk i torra partier, granskog i fuktigare delar. I sluttningar och rasbranter omväxlar örtrika granskogar med frodiga bland- och lövskogar. Bitvis rör det sig om ädellövskog med inslag av ask, ek, lind, lönn och alm.

Traktens näringsrika bergarter har utvecklat en sällsynt rik och intressant flora. Här hittar du exempelvis idegran, uddbräken, hällebräcka, örtlav, jättelav och gytterlav.

Ranneberget är också en viktig plats för den i vårt land utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Men att få se en vitryggig hackspett under en tur i området är nästan att hoppas på för mycket. Desto större är din chans att få möta stenknäck och nötkråka i området.

I anslutning till den södra entrén, vid Köttsjöns sydsida, utgår en stig norrut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ranneberget, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • döda, skada eller insamla djur, mossor, lavar och vedsvampar
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra motorfordon, annat än på befintlig körväg mellan Janses kulle och Köttkullen
 • rida i terrängen utanför befintliga, anlagda två körvägar
 • cykla i terrängen eller på stigar utanför befintliga anlagda två körvägar
 • medföra okopplad hund
 • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
 • utöva idrottstävling eller träning i terrängen utanför markerade stigar och leder
 • organisera lägerverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

För att komma till Ranneberget tar du vägen från Mellerud mot Åsensbruk. Kör vänster vid Eriksbyn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss