Länsstyrelsen Västerbotten – Västerbotten

Nya pandemirestriktioner från och med 1 december

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning. Detta börjar att gälla den 1 december 2021.

KALENDER

 • 02 dec 2021 Klocka som ikon 08.00 - 09.00
  Demokratimorgon - del 6 av 6 Välkommen att delta vid den sjätte av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 06 dec 2021 Klocka som ikon 15.00 - 17.00
  Asylnätverk Välkommen till en digital träff med Västerbottens asylnätverk. En träff för dig som jobbar med eller på annat sätt möter asylsökande och nyanlända.

  Anmäl dig här – senast 1 december

 • 07 dec 2021 Klocka som ikon 14.30 - 16.30
  Etableringsnätverk Välkommen till en digital träff med Västerbottens etableringsnätverk. En träff för personal vid kommunernas flyktingmottagningar eller motsvarande.

  Anmäl dig här – senast 2 december

 • 08 dec 2021 Klocka som ikon 19.00 - 20.30
  Digital utbildning: Söka bygdemedel Ska du söka bygdemedel? Vi visar dig hur!

  Anmäl dig här – senast 3 december

Djur

Årets rovdjursinventering

Så jobbar vi med inventering av järv, varg, björn och kungsörn i Västerbotten. Här hittar du även rapporten från vår senaste rovdjursinventering.

Besöksmål

Ny fjälled mellan Borgafjäll och Hemavan

Lapplandsleden gör en storslagen del av Västerbottensfjällen mer tillgänglig för besökare.

Tre nummer av tidningar.

Natur och landsbygd

Tidningen Norrbruk

Ta del av det senaste numret av Norrbruk. Du kan få tidningen i brevlådan eller läsa den digitalt.

Samhälle

Webbföreläsning: Att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika och spel om pengar, i arbetslivet.

Arbetslivet är ett viktigt forum för att förebygga ohälsa kring alkohol, droger och spel. Ta del av vår föreläsning.

Damm och vattendrag.

Natur och landsbygd

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel.

Samhälle

Information om coronaviruset - covid-19

I Västerbotten gäller nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

NYHETER

 • Servicebox.
  2021-12-01

  Sveriges kontant­infrastruktur är sårbar

  1 december presenterar länsstyrelserna rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är till­fredställande för stora delar av befolkningen, i stora delar av landet. Men rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto.
 • 2021-12-01

  Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

  Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa at...
 • 2021-11-30

  Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

  Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhets­skyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrels...
 • 2021-11-30

  Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  Regeringen har beslutat om en ny ansökningsomgång för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsomgång...