Fågelskåda i naturreservaten

Passa på att ta del av skådespelet nu när flyttfåglarna anländer i tusental. Här tipsar vi om naturreservat för dig som vill skåda fågel.

KALENDER

 • 22 07 mar 2021 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Barnrättsstrateg­utbildning Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter. Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten erbjuder en fyradagars utbildning där deltagarna får chansen att tillägna s...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  ANDT vanor, skador och tillgänglighet. Hur ser det ut i din kommun och länet? Länsstyrelsen och CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) välkomnar dig till en eftermiddag om ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) situationen i din kommun och länet.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 18.30 - 20.00
  Odla grönsaker - alla kan lyckas! Våren står runt knuten och odlingen kan snart inledas. Delta på vår inspirations­föreläsning om frilandsodling.

  Anmäl dig här – senast 20 april

Tjänster

Nyhetsbrev om folkhälsa

Ta del av vad som händer i projektet ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”.

Om oss

Corona och våra stugor

Gör dagsturer istället för flerdagarsturer med övernattning för att undvika trängsel i stugorna. Håll avstånd till andra besökare när du är ute.

Natur och landsbygd

Fågelskyddsområden i Västerbotten

På några platser i länet finns rastplatser för fåglar där du inte får vistas den här tiden på året. Syftet är att skydda fåglarna från störning.

Tjänster

Tidningen Norrbruk

Nytt nummer av Norrbruk ute nu! Vi har intervjuat de unga företagarna på Agnäsgården, De fick investeringsstöd 2020 och har byggt nytt mjölkstall med två robotar.

ök 

Miljö och vatten

Ta ett Klimatkliv

Nu är det dags att söka Klimatklivet - ett nationellt stöd riktat till åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Ny ansökningsomgång öppnar 13 april.

Samhälle

Ska du köra skoter? Detta är reglerna du måste känna till.

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen.

NYHETER

 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.
 • 2021-04-15

  Pandemin har satt kommuners arbete med romsk inkludering på paus

  Det senaste årets arbete med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland ...
 • 2021-04-12

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt...
 • 2021-04-12

  Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

  I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som läns...