KALENDER

Besöksmål

På gång i reservaten

På väg ut i naturen? Här lägger vi löpande ut information om åtgärder som pågår eller har avslutats i de naturreservat som länsstyrelsen förvaltar.

Samhälle

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Bo och leva

Stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i Länsstyrelsernas stiftelsesök.

Djur

Fiske

Planerar du för en fisketur? Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet.

Natur och landsbygd

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur, som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Miljö och vatten

Hållbara transporter

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför projektet Hållbara transporter, där transportföretag får hjälp att ställa om till förnybara drivmedel.

NYHETER

 • 2021-03-04

  Länsstyrelsen beviljar dispenser vid Sudersand

  Länsstyrelsen har beslutat att godkänna delar av de dispenser som har sökts av verksamheten Sudersannas vid Sudersand på Fårö. Dispenser för bodar förlängs och ett inhägnat sittplatsområde tillåts under säsong, liksom en glasskiosk.
 • 2021-03-02

  Samlad lägesbild för Gotlands län

  Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslive...
 • 2021-03-01

  Flyttfåglarna kan förvärra utbrottet av fågelinfluensan

  För närvarande pågår det värsta utbrottet hittills av fågelinfluensa i Sverige. I samband med att flyttfåglarna är på väg ...
 • 2021-03-01

  Nu kan fler företagare söka ekonomiskt stöd

  Från och med den 2 mars kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av covid-19 återigen söka ekonomiskt stöd. Dess...