KALENDER

Besöksmål

Områden med tillträdesförbud

Våren och försommaren är en härlig tid att vistas i naturen. På en del platser är det dock tillträdesförbud så här års, för att sälar och fåglar ska få vara ifred under parnings- och häckningstiden.

Samhälle

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Bo och leva

Aktuella handläggningstider

Länsstyrelsen har många nya uppdrag kopplade till den pågående pandemin som behöver prioriteras i dagsläget. Det kan i vissa fall leda till längre svars- och handläggningstider än normalt.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Här hittar du information om vart du kan vända dig och en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Natur och landsbygd

Samla fossil - vad gäller?

Fossiler är vackra minnen från urtiden. Det är viktigt att de får finnas kvar för kommande generationer, därför måste insamling ske med stor hänsyn och försiktighet.

Miljö och vatten

Miljömålsarbete

Många viktiga insatser görs i länet för att nå uppsatta miljömål. Här visar vi exempel på hur företag och organisationer på olika sätt bidrar till att miljömålen nås.

NYHETER

 • 2021-06-11

  Utbildningsprojekt ska tillvarata erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att fördela fyra miljoner kronor till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller som har utländsk vårdutbildning. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och vidare möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.
 • 2021-06-08

  Samlad lägesbild för Gotlands län

  Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslive...
 • 2021-06-07

  Naturvärden fångas i planer för Natura 2000-områden

  Länsstyrelsen arbetar nu med att upprätta bevarandeplaner för Bästeträsk och Stora Vikers Natura 2000-områden. Bevarandepl...
 • 2021-06-02

  Nya regionala rekommendationer vid fiske efter abborre och gädda

  Både gädda och abborre har sedan 1990-talet minskat i antal längs stora delar av Gotlands kust. Fiskeförvaltning Gotland r...