Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Hitta ut i naturen

Vackra naturreservat och spännande kulturmiljöer - på Gotland finns gott om dolda pärlor att upptäcka!

KALENDER

 • 21 maj 2024 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  En gotländsk gård – temadag om gården som helhetsmiljö En gårdsmiljö rymmer många olika delar, som bebyggelse, trädgård, arbetsmiljöer, marker med mera. Vissa aspekter har uppmärksammats en del, till exempel kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ändå sak...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 maj 2024 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Webbinarium: Kustnära kulturarv i ett förändrat klimat Regional kustsamverkan Blekinge, Kalmar och Gotland bjuder in till ett webbinarium om klimatförändringarnas påverkan på kustnära kulturmiljöer.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 maj 2024 Klocka som ikon 13.00 - 15.30
  Fältvandring i fruktodlingar Har du en fruktodling eller funderar på att etablera en? Då ska du passa på att under vår fältvandring lära dig mer om vad som krävs för att lyckas och vilka utmaningar som kan finnas.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 maj 2024 Klocka som ikon 17.00 - 19.30
  Fältvandring vid Änggårde i Rone Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag! Det vill vi uppmärksamma med en fältvandring på temat, ledd av vår ciceron Arne Pettersson. Arne som besitter en enorm artkännedom, med en bakgrund som bl...

  Anmäl dig här – senast 20 maj

Om oss

Välkommen på nationaldagsfrukost!

Välkommen på nationaldagsfrukost i landshövdingeresidensets trädgård den 6 juni!

Besöksmål

Fågelskydd

På en del platser på Gotland finns fågel- och sälskyddsområden. Inom dessa områden råder tillträdesförbud under parnings- och häckningstider.

Om oss

Tyck till om ny nationalpark

Nu finns ett sammanställt förslag för den blivande nationalparken Bästeträsk. Tyck till om förslaget senast 14 juni!

Besöksmål

På gång i reservat och vid besöksplatser

Här hittar du aktuell information om planerade och genomförda åtgärder i gotländska naturreservat och vid våra kulturbesöksplatser.

Om oss

Så hanterar du havsöring vid återutsättning

På väg ut att fiska? Då vill vi tipsa dig om filmen Havsöring - Sportfiske och återutsättning.

Natur och landsbygd

Kostnadsfri rådgivning

Som mark- och gårdsförvaltare kan du få kostnadsfri enskild rådgivning inom kulturmiljöer, ängs- och betesmarker, småbiotoper, gårdsmiljöer och betesrestaurering.

NYHETER

 • En grupp av människor har möte vid ett rektangulärt bord, vi kortändan av bordet syns en bildskärm. 
  2024-05-20

  Beredskapsplanering ska skydda kulturarvet

  Den 13 maj samlades Rådet för skydd av kulturarv för första gången. Rådet består av högsta ledningen för myndigheter inom kulturarvssektorn, företrädare för museer, länsstyrelser och Svenska kyrkan. Uppdraget är att bidra till en effektiv beredskapsplanering inom kulturarvsområdet.
 • 2024-05-17

  Månadens klimathjälte för april korad

  Månadens klimathjälte för april har nu korats. Utnämningen går till Stånga brädgård AB.
 • 2024-05-16

  Sveriges landshövdingar samlades runt beredskapsfrågorna

  I veckan träffades Sveriges landshövdingar på Gotland för att fortsätta arbetet med att samordna landets civila beredskap.
 • 2024-05-15

  Gotska Sandöns andra naturvårdsbränning planeras under försommaren

  2022 genomfördes den första naturvårdsbränningen på Gotska Sandön med gott resultat. Nu är arbetet med öns andra naturvård...

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss