Ramsvikslandet

Grosshamn, Ramsvik. Foto: Donald Olsson

Ramsvikslandet är ett av länets mest besökta naturreservat. Området är lättströvat och har fina badplatser vid Haby bukt och på Tryggö.

Ramsvikslandets karga och storslagna skönhet är karaktäristiskt för ett landskap som präglats av vind, hav och ett intensivt markutnyttjande. Vidsträckta klippområden varvas med ljungheder, fukthedar, ängar och lövdungar. Det småskaliga odlingslandskapet, med sitt sammanhängande system av åker, äng och utbetesmark, är typiskt för Bohuskusten.

Ramsvikslandet är en del av Sotenäset och var en halvö fram till 1930-talet, då den delvis sprängda och grävda Sotenkanalen anlades. En svängbro förbinder idag ön med fastlandet. Kanalen är en uppskattad inomskärsled för fritidsbåtar.

Välbetat och vindpinat

Ramvikslandet har nog Bohuskustens allra vackraste naturbetesmarker. Många sällsynta, hävdberoende arter klarar sig här tack vare den långa kontinuiteten i hävden. Den omväxlande topografin och ett inslag av kalk i marken bidrar också till mångfalden av arter. Ovanligt många gentianaarter, däribland ängsgentiana, finns i naturreservatet. Bland klipphällarna växer olika lök- och fetbladsväxter. På de vindpinade strandängarna växer strandvallmo, kustarun, salttåg och strandtrift.

Områdets havsstrandängar och grunda vikar är välbesökta rast- och häckningsplatser för vadarfåglar. Ibland blåser det in havsfåglar som stormfågel och havssula. Stenskvätta och hämpling håller till i delar med mer träd och buskar. Här finns också en hel del fjärilar och trollsländor.

Klippornas rike

Ramsvikslandet kallas "Klippornas rike". Den röda bohusgraniten blandas med andra, yngre bergarter. Det finns rikligt med spår av inlandsisen i form av glaciala skulpturer som rundhällar, jättegrytor, isräfflor och skärtråg. Bäst ser man spåren på Tryggö och vid stranden mellan Sote huvud och Fykan. Det finns också andra historiska spår. Missa inte det mäktiga gravröset Kung Trygges grav på Tryggö.

Ramsvikslandet är ett av länets största och mest välbesökta naturreservat. Området är lättillgängligt och lättströvat och det finns fina badplatser, bland annat vid Haby bukt och på Tryggö. Tryggö har inte någon fast förbindelse, men kan nås ganska lätt via vadställen när det är lågvatten.

Bra att veta

 • Ramsvik är egentligen en halvö men separerades från fastlandet under 1930-­talet då Sotekanalen anlades. Nu når du ön via en svängbro.
 • Det är inte tillåtet att campa eller tälta annat än på anvisad plats och då max två dygn - observera att just nu finns ingen anvisad plats.

Video: Josefin Munoz

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ramsvikslandet och Tryggö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • medföra okopplad hund
 • tälta på andra platser än de som förvaltaren anvisat och iordningställt och då högst två dygn
 • förtöja i naturhamn längre än tre dygn
 • parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför anvisade parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får inte parkering och uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan kl. 00.00 och 04.00.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006
Areal: cirka 2 729 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Sotenäs

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Ramsvikslandet och Tryggö ligger väster om allmänna vägen Hunnebostrand-Kungshamn.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss